Entreprenörer vittnar om brister i traktdirektiv

I en omfattande studie berättar entreprenörer om uteblivna förröjningar, dåligt planerade avlägg och allmänt dåliga traktdirektiv. 

Bättre planering för avlägg står högt upp på önskelistan. Foto: Arne Lundh

Skogforsk och Linnéuniversitetet har pratat med över 80 slumpvis utvalda skogsentreprenörer och resultaten visar att det finns fortfarande mycket som kan förbättras.  

Bristande information

Speciellt missnöjda var entreprenörerna med bristfällig information och en del entreprenörer berättade om traktdirektiv som inte varit kompletta förrän alldeles innan eller till och med efter att arbetet påbörjats.

– Ett traktdirektiv med bristande informationskvalitet utgör påtaglig affärsrisk och ökar förstås också kostnaden för uppdragets genomförande, säger Åsa Gustafsson vid Institutionen för ekonomistyrning och logistik på Linnéuniversitetet, i ett pressmeddelande.  

Avlägg och förröjning

Under samtalen framgick att två brister stod för nära hälften av svaren: avlägget och förröjningen.

Andra vanliga brister är enligt entreprenörerna basvägens placering samt extra kontakter som måste tas med allmänhet och skogsägare om saker som borde ha retts ut innan arbetet påbörjas.

–­ Ett dåligt avlägg kan kosta skogsbruket åtskilligt i form av lägre effektivitet och högre kostnader, säger Rolf Björheden vid Skogforsk och fortsätter: 

– Det kan handla om att virket inte får plats, att skotaren tvingas upp på vägen för att lossa så att vägen behöver lagas, med följdverkningar som till exempel. tillfällig flytt av maskinerna medan åkarna kommer ifatt. Så det är en högst relevant affärsrisk för entreprenören – och även för kunden, med till exempel  störningar i virkesflödet.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 07 december 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste