Global uppgång på träråvaror

Många delar av världen upplever nu en prisökning på träråvaror. 

Globala virkespriser över tid. illustration: Wood Resource Quarterly.

Den globala prisökningen på sågade träråvaror fortsatte under tredje kvartalet under 2017. Ökningen var något lägre än föregående kvartalet räknat i lokala valutor, jämfört med en försvagad dollarkurs, enligt det senaste nyhetsbrevet Wood Resource Quarterly.

Storbritannien ökar

I USA har importen fallit med sex procent under de första nio månaderna av 2017, jämfört med föregående år. Kina har däremot fortsatt öka sin import och i Europa är det Storbritannien, Nederländerna, Österrike, Danmark och Spanien som ökat sin import under 2017. I de tidigare starka marknaderna mellanöstern och Nordafrika har dock importen av träråvaror sjunkit kraftigt. 

Sverige och Finland

I såväl Sverige som Finland har virkespriserna gått upp under 2017, och under augusti nåddes de högsta nivåerna sedan början av 2015. Enligt Wood Resource Quarterly beror uppgången på en hälsosam efterfrågan inrikes samt en stark exportmarknad.   

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 05 december 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste