Förslag om ersättning för utrotning av skadegörare

Att drabbas av asiatisk långhorning i sin skog eller potatiskräfta i sitt fält kan ge stora kostnader och produktionsbortfall. Men nu kan en ersättningsmodell vara på väg.

Asiatisk långhorning, finns ännu inte i Sverige, men dock i Finland. Foto: Franck Hérard. 

Det är ett förslag som Jordbruksverket tagit fram i ett nytt regeringsuppdrag. Ersättningen ska ge drivkraft för att en effektiv och snabb bekämpning av så kallade karantänskadegörare ska kunna ske.  

– Karantänskadegörare är växtskadegörare som normalt inte förkommer inom EU. De ska bekämpas med målet att utrotas eftersom de kan orsaka stora skador både på miljön och samhällsekonomin, säger Mari Andersson som är utredare på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

När det gäller asiatisk långhorning har Sverige hittills varit förskonad. Men den har bekämpats i flera andra europeiska länder och såväl Finland som Danmark är drabbade.  

Läs mer: Asiatisk långhorning etablerad i Finland

Enligt Jordbruksverkets förslag ska ”ersättningen för angripna växter bli begränsad till ett halvt prisbasbelopp per växt eller kilo skörd. Ersättningen för produktionsbortfall föreslås bli begränsad till 75 procent under pågående bekämpning och i maximalt två år”.

Men för att den nya ersättningsmodellen ska kunna bli av måste det ske ändringar i den nuvarande växtskyddslagen. En lag som hittills varit väldigt restriktiv när det gäller ersättningar. Bara ett fåtal odlare har fått ersättning vid den här typen av skadegörare tidigare.

Här kan du läsa hela utredningen: http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra1722.html

Fakta: Karantänskadegörare

Växtskadegörare som regleras genom växtskyddslagen.
Exempel på karantänskadegörare är: Potatiskräfta (jordburen sjukdom som får potatisen att växa okontrollerat), asiatiska långhorningar (håll utkik efter larver och skalbaggar i lövträd och träemballage) och tallvedsnematoden (millimeterlång rundmask som kan orsaka skogsdöd)
Om du misstänker att du hittat en växtskadegörare måste du anmäla det till länsstyrelsen eller Jordbruksverket. 

 

Artikeln publicerades måndag den 04 december 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste