Bostadskrasch kan dra ner värdet på skogen

Det råder ett tätt samband mellan priset på bostäder och värde på skogen, visar en ny analys från Danske Bank. 

Priset på skog har ett starkt samband med utvecklingen på bostadsmarknaden. Foto: Elin Fries

Genom att analysera prisstatistiken på skogsfastigheter och bostadsmarknaden över tid har Danske Bank upptäckt ett tydligt samband. Faktum är att  priserna på skogsmark har ett större samband med bostads- än virkespriserna. 

- Det kan upplevas som märkligt att skogen följer bostadsmarknaden. Skogsfastigheter är ju en kommersiell investering där prissättningen rimligen borde bygga på köparnas tro om den framtida avkastningen från skogen. Vi tror att det är köparnas psykologi och känsla för det allmänna ekonomiska läget som är huvudorsaken till samvariationen mellan skog och bostäder. Så vill man få en indikation om vart priserna på skog är på väg, kan det alltså vara en god idé att hålla koll på bostadsmarknaden, säger Johan Freij, chef för affärsområde Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige, i ett pressmeddelande. 

Priser på skogsmark och bostäder. llustration: Danske Bank

 

Även svängningar i skogen

I dagsläget pekar ingenting mot ett trendbrott mot dagens stigande priser för skogsmark. Räntan är låg och utbudet av skog är relativt begränsat samtidigt som efterfrågan på virke är mycket god med höga priser. 

Samtidigt varnar Danske Bank för att om avmattningen på bostadsmarknaden förstärkas under nästa år och påverka den allmänna konjunkturen pekar mycket på att även skogsmarkspriserna går mot ett liknande prisfall. Tidigare har priset på skog till och med haft större prisfall än bostadsmarknaden. 

- Vi möter ibland en uppfattning hos skogsmarksköpare att ”skogen aldrig går ner” och vårt viktigaste budskap är att upplysa både köpare och säljare om att skogsmarken inte på något sätt är vaccinerad mot prisfall. Med det sagt, tycker vi absolut att det är aktuellt att titta på skogsmarknaden för den som är intresserad av skog. Men var påläst, ha respekt för att även denna tillgång svänger och gör förvärvet utifrån de egna förutsättningarna. Det som verkligen är unikt och stabilt med skogen är att själva tillväxten över huvud taget inte påverkas av några andra marknader, säger Johan Freij.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 04 december 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste