6 av 10 skogsägare vill investera mer i skog

Det råder framtidsoptimism bland landets skogägare, visar årets Skogsbarometer. 

Under 2017 fortsatte andelen skogsägare som anser att lönsamheten i privatskogsbruket är tillfredsställande eller mycket god att ligga på en hög nivå, 55 procent. Foto: mostphotos

Majoriteten av Sveriges skogsägare tycker att lönsamheten är tillfredställande eller mycket god, visar årets Skogsbarometer från LRF Konsult. Värt att notera i rapporten är även att Skogsägare i Norrland har en ovanligt hög andel som tror på stigande massavedspriser de nästkommande tre åren. 

Skogsbarometern

Skogsbarometern är en årlig rapport där slumpvisa utvalda skogsägare intervjuas om sin syn på det aktuella ekonomiska läget inom skogsbruket och om sina förväntningar på konjunkturen. På uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna intervjuade Sifo 750 skogsägare under september 2017.

Den ökade lönsamheten ger även eko i viljan att investera och drygt sex av tio skogsägare skulle investera mer i skog om de hade en miljon kronor.

Skogsägandet i siffror 

Hela rapporten går att läsa i sin helhet på LRF Konsults hemsida. Här är några viktiga punkter från rapporten: 

• Skogsägare är positiva till lönsamheten, 55 procent svarar att lönsamheten i privatskogsbruket idag är tillfredsställande eller mycket god. På tre års sikt är än fler positiva.

• 63 procent av skogsägarna skulle köpa mer skog om de hade en miljon kronor att investera.

• Lönsamhet och värdeutveckling är tillsammans med äganderätten de faktorer som skogsägarna tror kommer att påverka deras framtida skogsägande mest. Skogsägare under 40 år och skogsägare med brukningsenheter över 200 ha är de som särskilt lyfter fram äganderätten.

• 52 procent av skogsägarna tror på stigande timmerpriser det närmaste året vilket är betydligt fler än i fjol då siffran var 29 procent.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

 

Artikeln publicerades torsdag den 30 november 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste