SLU - klimatneutralt universitet inom tio år

SLU satsar på att universitetet ska vara klimatneutralt lagom till  50-årsjubileet 2027. 

SLU fick nyligen högsta betyg i UKÄ:s utvärdering av hur Sveriges universitet och högskolor arbetar med att främja hållbar utveckling. Nu höjs ambitionerna ytterligare.  Foto: mostphotos

SLU vill ta täten i klimatarbetet vid svenska universitet och högskolor. Då universitet har verksamhet spridd över hela landet är det svårt att bli helt klimatneutralt. Nu har sex fokusområden valts ut som ska följas upp i det vanliga miljöledningsarbetet. Bland annat kommer alla egna maskiner i skogliga försöksparker köras på fossilfritt bränsle.

– Vi forskar och undervisar om flera av de stora utmaningarna i världen och vill ta ett ledarskap i miljöfrågor, säger SLU:s rektor Peter Högberg, i ett pressmeddelande.

När det gäller utbildning för hållbar utveckling har SLU nu beslutat att integrera hållbar utveckling i alla utbildningsprogram och att fortsätta utbilda kursansvariga lärare i hållbar utveckling.

SLU:s fokusområden för att nå klimatneutralitet före 2027

  • All el SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung
  • All fjärrvärme/fjärrkyla SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung
  • Alla SLU:s egna fordon, maskiner och verktyg ska drivas av icke-fossilt bränsle
  • Upphandling av varor och tjänster ska göras med en tydlig klimatmedvetenhet
  • Utsläppen från SLU:s tjänsteresor ska minska enligt beslutad målformulering och handlingsplan
  • SLU avser att klimatkompensera för de klimatpåverkande utsläpp som man inte kan åtgärda eller ta bort. Hur klimatkompensationen ska göras ska utredas.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 29 november 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste