Tjänst visar högriskländer för olagligt virke

Söktjänsten Sourcing Hub, utvecklat av företaget NEPCon, visar vilka länder där det är  högst respektive lägst risk att man bedriver handel med illegalt virke. Sverige bedöms säkert, men att köpa virke från regnskogsområden har hög risk.

Illegala avverkningar är fortfarande omfattande och sker dessutom ofta i skyddsvärda skogar. Nu har NEPCon släppt en söktjänst som identifierar risker för illegal avverkning och virkeshandel i 62 länder som tillsammans står för 87 procent av den globala virkeshanteringen.

Bland de länder som bedöms ha högst risk för fulvirke återfinns framförallt Ryssland och  länder med regnskogs­områden. I Europa klassas relativt många länder som lågriskländer och Sverige har minimal risk. Däremot sticker Italien och Bulgarien ut som högriskländer.

– Det finns ett starkt samband mellan röd­markeringar på kartan och korruption. Ju mer korruption det i ett land desto större är risken för att det sker handel med illegalt virke, förklarar Peter Andreasson på NEPCon.

Peter Andreasson på  NEPCon.
Foto: Elin Fries

För alla

Söktjänsten är gratis och vänder sig till alla som ska anskaffa virke utanför EU.

– Tjänsten kan användas av alla företag, men även privatpersoner, som ett verktyg för att se om virket uppfyller EU:s timmer­förordning, säger Andreasson.

Länder runt om i världen har blivit analyserade och en bedömning gällande hur stor risken är att det finns illegalt virke har gjorts. Till grund för analysen ligger tusentals sidor där all lagstiftning gällande avverkningar för respektive land är identifierad.

– Man kan på så sätt se vilken typ av svårigheter och problem man kan förvänta sig i ett land, samt förslag på åtgärder som kan hantera och minimera risken, säger Peter Andreasson.

Man har genomfört separata riskbedömningar där riskerna för olagligheter varierar med olika typer av skog. Om exempelvis virke från ett geografiskt område i ett land har lägre risk än ett annat område eller om timmer från plantager har lägre risk än virke från naturliga skogar blir dessa identifierade och beskrivna. Söktjänsten tar inte ställning till om eventuell handel med ett högriskland borde upphöra. Däremot kan sammanfattningarna av riskbedömningen hjälpa företag att rikta sitt arbete till områden där det som mest behövs.

Förutom data och uppgifter avseende virke och träprodukter innehåller Sourcing Hub också riskbedömningar för palmolja, soja och nötkött.

Du finner söktjänsten på http://www.nepcon.org/sourcinghub/timber.

NEPCon

NEPCon står för Nature Economy and People Connected och är verksamt i ungefär 50 länder. Organisation vilar på två ben: certifieringar av skog och biomassa samt en projektavdelning där bland annat Sourcing Hub har utvecklats. Organisationen är icke-vinstdrivande och har verksamhet i Europa, Ryssland, Asien, Australien och USA.

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 64 68
E-post: elin@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 01 december 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste