Fortfarande lönsamt att vara skogsägare

Trots stigande kostnader är det fortfarande lönsamt att vara skogsägare. Det konstaterar LRF Konsult i rapporten Skogsgårdens lönsamhet. Men det gäller att ha koll på ränteläget.

Skogsnetto kontra 
timmerpriser och skogsmarkspriser

Efter att ha rapporterat om lantbrukets lönsamhet i 17 år vänder LRF nu blicken mot skogsfastig­hetens lönsamhet.

– Rapporten grundar sig i våra kunders faktiska balansmätning, vilket gör att vi kan göra analyser på kundnivå, berättar Jimmy Larsson som är segmentschef för Skog & Lantbruk vid LRF Konsult.

I rapporten framgår att medel­skogsnettot för hela landet är 99 900 kronor under 2016. Skogsägarna i region Syd och Mitt visar på den högsta lönsamheten med ett skogsnetto på 114 500 respektive 115 000 kronor, medan skogarna i Norrland har en lägre lönsamhet och ett skogsnetto på 82 600 kronor. Under en femårsperiod 2012–2016 har skogsnettot varierat en del, men har ständigt varit lägre i det område som i rapporten benämns som Norr.

Rapporten fokuserar visserligen på ett relativt kort skogligt tidsperspektiv, de senaste tio åren, men visar ändå på en del intressant fakta.

– Något som tydligt stack ut när vi analyserade materialet var att skogsnettot sedan 2011 minskat för skogsägare. Samtidigt har kostnaderna inom skogsbruket stadigt ökat, vilket har medfört en lägre marginal, berättar Jimmy Larsson.

Jimmy Larsson, LRF.Foto: LRF

Ökad skuldsättning

Mest anmärkningsvärt i rapporten är kanske siffrorna över skuldsättning.

– Skuldsättningen har ökat rejält, ungefär 45 procent mellan 2007–2016. På grund av de senaste årens låga räntor har skogsägare kunnat låna mer till ett lägre pris och därmed har såväl priset på skogsfastigheter som belåningen ökat, förklarar Jimmy Larsson och fortsätter:

– För skogsägare är viktigt att ha en bra beredskap inför kommande räntehöjningar.

Positiva skogsägare

Trots en nedgång i lönsamheten visar rapporten att mer än hälften av skogsägarna fortfarande anser att deras egna skogsbruk är lönsamt, eller till och med har en mycket god lönsamhet. Dessutom vill fler än hälften investera i mer skog än de redan har, då de anser det vara en god långsiktig placering.

Rapporten Skogsgårdens lönsamhet

Skogsgårdens lönsamhets­rapport grundar sig på svenska skogsgårdars balans- och resultatrapporter.  LRF Konsult har beräknat skogsnetto som utgifter från skogen minus intäkter från skogen. Skogsnettot ska sedan räcka till andra kostnader i företaget, räntor, skogsbilvägar, underhåll samt det egna arbetet.  I rapporten beaktas även vilka inkomster och kostnader som kommer från skogen, hur belåningen ser ut, lönsamhet kontra timmer- och skogs­markspriser samt hur ­belåningen förändrats med räntan. 

I rapporten har landet delats upp i tre regioner: Norr, Mitt och Syd. I Norr ingår länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. I Mitt ingår Gävleborg, Dalarna, Värmland, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Örebro och Gotland. I Syd ingår Östergötland, Västergötland, Jönköping, Halland, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne.

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 64 68
E-post: elin@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 09 november 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste