Stora Ensos bruk ska bli fossilfritt

Eldningsoljan ersätts med fossilfri biodiesel.

Fors Bruk, utanför Avesta i Dalarna har produktionsstopp. Bruket har som mål att bli 100 % fossilfria. Foto: Stora Enso

Under 5-12 november kommer Fors bruks ha underhållsstopp då inspektioner, rengöring, service, reparationer och inkoppling av ny utrustning genomförs.

– Under årets underhållsstopp kommer cisternen där eldningsoljan till pannorna lagras att tömmas, rengöras och besiktas för att sedan fyllas med fossilfri biodiesel. Pannorna kommer att testköras med det nya bränslet fram till årsskiftet. Satsningarna på förnybar ång- och elproduktion är viktiga steg mot målet att Fors bruk ska vara ett helt fossilfritt bruk, säger Mikko Sorjonen, platschef Fors bruk, i ett pressmeddelande. 

Mikko Sorjonen, platschef Fors bruk. Foto: Stora Enso


Dessutom sker installation av utrustning för att kunna utöka den kommersiella användningen av mikrofibrillär cellulosa i förpackningskartong. Genom att använda mikrofibrillär cellulosa kan råvaruförbrukningen minska samtidigt som kartongen blir lättare, styvare och starkare. 
 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 06 november 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste