Skogsstyrelsen: vi är öppna för dialog

Ingen skogsägare ska behöva känna sig illa behandlad av en statlig myndighet, men att gallra bort höga naturvärden är fel väg att gå, menar Skogsstyrelsen. 

Berättelsen om skogsägaren "Anders" sista slutavverkning har väckt många reaktioner. Nu ger Skogsstyrelsen sin sida av saken. Foto: Rickard Axdorff 

Skogsstyrelsen reagerar starkt på berättelsen om Anders sista slutavverkningsanmälan och Cecilia Ulfhielm som är processförvaltare vid enheten för geografisk information vid Skogsstyrelsen beklagar att Anders förtroende för sin handläggare brustit. Men också på att Anders planerar att gallra bort naturvärdena.

– Man ska inte behöva känna så här när man möter en myndighet, inte Skogsstyrelsen eller någon annan myndighet, säger hon.

Sektorsansvar

Eftersom Anders är anonym kan hon inte uttala sig i det enskilda fallet, eller var i relationen med den lokale skogskonsulenten det gått snett. Men att liksom Anders planera att avverka mindre än 0,5 hektar och på så sätt undvika att göra en avverkningsanmälan eller att gallra bort höga naturvärden är enligt henne fel väg att gå.

– Skogsvårdslagen innebär frihet under ansvar men innebär även ett sektorsansvar. I Sverige har vi satt upp mål att ta hänsyn. Nyckelbiotoperna finns där och det är inget som Skogsstyrelsen hittar på eller uppfinner, säger hon.

Att gallra bort höga naturvärden innebär att man bryter mot det sektorsansvar som innefattar skogsägare.

Dialog innan handling

Istället för att ta saken i egna händer uppmanar Cecilia Ulfhielm Anders och skogsägare i hans situation att vända sig till Skogsstyrelsen.

– Han är varmt välkommen att kontakta oss så vi kan lyssna och bemöta hans synpunkter, säger hon.

Om relationen med den lokala skogskonsulenten skurit sig, som i Anders fall, uppmanar Ulfhielm skogsägare att kontakta Skogsstyrelsens huvudkontor i Jönköping eller vända sig regionalt.

– Att gallra bort naturvärden är inte rätt väg att gå, det är bättre att få till en bra dialog för att nå en bra lösning i slutänden, avslutar hon. 

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 64 68
E-post: elin@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 11 oktober 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste