Ökad bruttoavverkning 2017

Enligt prognos från Skogsstyrelsen beräknas bruttoavverkningen år 2017 öka med ungefär en miljon skogskubikmeter jämfört med året innan till 92,5 miljoner m³sk.

Prognosen bygger på flera olika underlag. Ett av dessa är produktion av sågade barrträvaror och pappersmassa. Med hjälp av råvaruåtgångstal för att producera olika produkter räknar skogsstyrelsen fram virkesförbrukningen. Därefter justerar de för lagerförändringar och import respektive export med rundvirke.

 

Denna prognos är mer osäker än tidigare prognoser. Det beror på att massaved inte längre särredovisas i statistiken över utrikeshandeln från 2017. Ökad bruttoavverkning beror huvudsakligen på att produktionen av sågade barrträvaror förväntas öka under 2017. Den höga byggaktiviteten i Sverige och andra länder skapar bra efterfrågan på träprodukter. Produktionen av pappersmassa har en fortsatt positiv utveckling och förväntas också öka under 2017.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 10 oktober 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

#Meskoog

#Metoo-kampanjen blir säkerligen en vattendelare när det gäller umgänget mellan män och kvinnor. Man ska vara tondöv när det gäller att läsa av samhällsdebatten om man fortsätter med skamliga tonfall och grepp mellan könen. Kort sagt: det gäller att hålla tassarna och tonsillerna i styr!
I och för sig verkar det ofta handla om andra saker än sex. Få män är väl så dumma att de tror att en kvinna skälvande av åtrå kommer att kasta sig om halsen på den man som tafsat på henne och verbalt gått över gränsen. (I och för sig finns det damer som också burit sig illa åt.)

Kommentera