Skogsstyrelsen kommenterar lavskrikedom

Mark- och miljödomstolen kom i fredags med sina domar i lavskrikeärendena. Där upphävs besluten som innebar att skogsägarna inte fick avverka. Domarna ger enligt Skogsstyrelsen inte den vägledning som Skogsstyrelsen hoppats på.

Skogsstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att:
Under sommaren 2016 beslutade Skogsstyrelsen med stöd av miljöbalken (12 kap 6 §) att säga nej till fem avverkningsanmälningar från skogsägare i Gävleborg med hänsyn till att fågelarten lavskrika finns i områdena.

 

Besluten var de första som Skogsstyrelsen fattade sedan Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i juni förra året beslutade om de kritiserade gemensamma riktlinjerna för handläggning av artskyddsärenden i skogen. Dessa beslut överklagades av markägarna till Mark- och miljödomstolen i Östersund.

 

Mark- och miljödomstolen har nu fattat beslut och i samtliga fem ärenden upphävs Skogsstyrelsens beslut. Domstolen gör bedömningen att Skogsstyrelsen i sitt beslut enligt miljöbalken indirekt gjort sig själv till dispensmyndighet för artskyddsfrågorna. Mark- och miljödomstolen anser att Skogsstyrelsen, inom ramen för en avverkningsanmälan och ett samrådsförfarande enligt miljöbalken, inte har möjlighet att göra den avvägning mellan markägarens intresse och naturvårdsintresset som krävs. Domstolen menar att det istället ska göras av länsstyrelsen som är dispens- och tillsynsmyndighet över artskyddet.

 

I en kommentar säger Tove Thomasson, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen att en försiktig bedömning vi kan göra så här kort efter att domen kommit är att domstolen inte gett den vägledning vi hoppats på när det gäller lavskrikans bevarandestatus. Istället fokuserar domstolen på ärendets formella grunder. Vi måste nu närmare analysera domen, gärna tillsammans med Naturvårdsverket, och därefter ta ställning till hur vi ska agera härnäst.

 

Domen går att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen, något som Skogsstyrelsen ännu inte fattat något beslut om.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 09 oktober 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

#Meskoog

#Metoo-kampanjen blir säkerligen en vattendelare när det gäller umgänget mellan män och kvinnor. Man ska vara tondöv när det gäller att läsa av samhällsdebatten om man fortsätter med skamliga tonfall och grepp mellan könen. Kort sagt: det gäller att hålla tassarna och tonsillerna i styr!
I och för sig verkar det ofta handla om andra saker än sex. Få män är väl så dumma att de tror att en kvinna skälvande av åtrå kommer att kasta sig om halsen på den man som tafsat på henne och verbalt gått över gränsen. (I och för sig finns det damer som också burit sig illa åt.)

Kommentera