Ytterligare ett tallangrepp bekräftat

Svampsjukdomen Diplodia pinea upptäcktes betydligt längre norrut än vad man tidigare trott möjligt. 

Hot mot tallen. Skadegöraren Diplodia pinea verkar vara här för att stanna. Foto: mostphotos

Svampsjukdomen drabbar tall i Sverige och är en av de senaste skadegörarna i Sverige. I värsta fall dör drabbade träd men framför allt handlar det om tillväxtförluster och skador som förhindrar att träden når upp till högkvalitetsskog. Sommaren 2016 upptäcktes ett 15 hektar stort område med tallungskog norr om Arlanda. För att inte sjukdomen skulle sprida sig avverkades, flisades och brändes beståndet.

Men nu har ännu ett konstaterat fall av Diplodia pinea bekräftats. Det handlar om ett 30 hektar stort bestånd i i närheten av Ljusdal och provsvaren har bekräftat farhågorna. Det här innebär sannolikt att sjukdomen nu finns spridd i södra och mellersta Sverige, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande. 

– Det är överraskande men också oroande att sjukdomen finns så långt norrut. Det kan få stora konsekvenser för markägare med ökade kostnader vid föryngring, säger Nils Frank, skogskonsulent vid Skogsstyrelsen i Hudiksvall, i pressmeddelandet. 

Att svampsjukdomen är såpass spridd innebär sannolikt att den är här för att stanna. 

– Det här har passerat under radarn och omfattningen är nog betydligt större än vi tidigare har förstått. Nu går sjukdomen nog inte att utrota. Svampen har tidigare bara haft förutsättningar att få fäste i sydligaste Sverige men i dag bör den hitta lämpligt klimat upp till norrlandsgränsen, säger Hans Källsmyr, skadesamordnare på Skogsstyrelsen, i pressmeddelandet. 

Upptäck Diplodia

Skogsstyrelsens råd till skogsägare är att hålla utkik efter bruna årsskott, framför allt på ung tall. Det kan vara ett tecken på att svampen angripit trädet, men Diplodia är också lätt att förväxla med knäckesjukan. När sjukdomen är bekräftad kan de mest angripna träden tas ned och få ligga kvar. Under skottskjutningen bör skogsägaren undvika åtgärder eftersom sporerna sprids som mest då.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 09 oktober 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste