Vill kartlägga risker med förädlade plantor

Skogsstyrelsen föreslår åtgärder för att minska risken med förädlade plantor. 

Det är inte tillräckligt känt hur gener från förädlade träd sprider sig i skogen och vilka konsekvenser det skulle kunna få, enligt Skogsstyrelsens senaste rapport. Foto: Skogsstyrelsen

De senaste 15 åren har användningen av förädlade plantor nära på exploderat och i dag är nära 100 procent av tallplantorna som sätts förädlade. Men nu flaggar Skogsstyrelsen för att det kan finnas risk för en minskad genetisk variation och att skogen blir mer homogen och sårbar.

I en ny rapport som Skogsstyrelsen lämnat till regeringen konstaterar man att risker måste kartläggas eftersom konsekvenserna av de nuvarande trenderna med minskad naturlig föryngring och mer förädlade plantor inte är tillräckligt utvärderade. I rapporten uppmärksammar Skogsstyrelsen riskerna för sårbarhet mot skadeangrepp från svamp och insekter men också klimatförändringar. Det är heller inte tillräckligt känt hur gener från förädlade träd sprider sig i skogen och vilka konsekvenser det skulle kunna få.

– Vi vill lyfta riskerna med att lägga alla ägg i samma korg och bredda bilden av hur vi ser på förädlade plantor i skogen, säger Sanna Black-Samuelsson, specialist på skogsgenetik på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande. 

Åtgärder

I Skogsstyrelsens rapport finns därför en rad förslag på åtgärder:

Skogsstyrelsen satsar mer på rådgivning och information till skogsägaren kring föryngringar.
Se över möjligheten att införa dokumentationskrav som gör plantorna spårbara.
Lyfta fram forskningsbehov kring genetisk variation, skaderisker och resistens hos förädlade skogsträd.
Initiera en bred analys av förädlingsverksamheten.

Förhoppningen med rapporten är att den ska leda till att riskerna identifieras och minimeras, men också att säkra upp långsiktigt hållbara föryngringar.

Sedan början av 2000-talet har metoden att sätta plantor för att föryngra efter en avverkning, blivit betydligt vanligare. Plantering har ökat sin andel som föryngringsmetod från 64 till nästan 80 procent av föryngringen. Samtidigt har naturlig föryngring, där träd lämnas kvar för att beså marken, halverats till 16 procent. Under 2000-talet har det samtidigt blivit vanligare med förädlade plantor. Nära 100 procent av tallplantorna som sätts i dag är förädlade.

Ökad plantering har varit ett lönsamt sätt att öka skogsproduktionen. Simuleringar som Skogforsk gjort visar på en uthållig och robust utveckling av den genetiska variationen i svenska förädlingsprogram.

Samtidigt innebär ett allt mer homogent skogsbestånd också risker, konstaterar Skogsstyrelsen i en ny rapport som lämnats över till regeringen. 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 06 oktober 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste