Fiskätande fåglar sprider växter

Att fåglar sprider frön är känt sedan länge. Men även fåglar vars kost inte innehåller frön är viktiga transportörer av frön. Svaret på hur det går till hittades i skarvars spybollar.

Inte bara döda träd. Skarvkolonier kan ha stor påverkan på växligheten genom att skarvarnas spillning består till stor del av frätande ammoniak. Men de fiskätande skarvarna sprider även frön till svårtillgängliga platser, genom en så kallad sekundär spridning. Foto: mostphotos

Charles Darwin hade en teori om att fiskätande fåglar kan sprida växter genom att de äter fiskar som i sin tur har ätit frön. Nu har forskare bekräftat teorin ytterligare.

– Vi har lyckats visa att frön i skarvars spybollar kan gro och att även vilokapslarna, så kallade statoblaster, av mossdjur från spybollarna kan utvecklas, säger forskare Maria Ovegård på institutionen för akvatiska resurser vid SLU, i ett pressmeddelande. 

Skarvar lever till största delen av fisk konsumerar omkring 500 gram fisk om dagen. Hårda fiskrester som skarven inte bryter ner spyr den upp i form av spybollar som ofta hamnar på land i skarvkolonier och på platser där fåglarna rastar. Enligt forskarna är den här typen av sekundär spridning förmodligen viktig för att knyta samman så kallade meta-populationer, det vill säga lokala populationer av samma art som lever rumsligt åtskilda, mellan till exempel olika vattendrag.

– Om spybollarna hamnar i en lämplig livsmiljö kan frön och evertebrater frodas och spridas. Spridning på detta sätt betyder att arter kan spridas längre distanser och mellan avgränsade livsmiljöer och därmed bidra till ökad artrikedom, även på längre avstånd från ursprungsområdet. Genom att möjliggöra annars begränsad spridning kan sekundär spridning också vara av vikt för spridning av växter och evertebrater i ett föränderligt klimat, säger Maria Ovegård. 

Det här är den första kvantitativa fältstudien som gjorts av hur fiskätande fåglar sprider växter och ryggradslösa djur.

 

 

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 05 oktober 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste