150 000 kr i vite för dålig plantering

En skogsägare med skogsskifte i Arjeplog har döms till att betala 150 000 kronor i vite för att han inte lever upp till lagens föryngringskrav.

Kammarrätten i Jönköping har fastställt förvaltningsrättens dom som handlar om att markägaren underlåtit att återbeskoga efter avverkning.

Enligt skogsvårdslagen är skogsmarkens ägare ansvarig för att anlägga och vårda ny skog. Markägaren har anfört att regelverket om hur detta ska gå till är svårt att förstå. Han menade att han känt vanmakt över situationen samt att han inte fått några råd och stöd av Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsens besiktning av planteringen ger att de anser att den utförts planlöst och att stora delområden inte planterats. Mannen har fått påpekat för sig att hyggesrensa för bättre tillväxt vore lämpligt. För två år sedan konstaterades även att markberedningen utförts marginellt.

Förvaltningsrätten dömde mannen att betala ett vite på 150000 kronor vilket mannen överklagade till kammarrätten i Jönköping som fastställde domen. I domen konstaterar Skogsstyrelsen att "det är otvivelaktigt så att markägaren gjort stora ansträngningar, vilket gör ärendet ännu mer beklagligt".

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 05 oktober 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste