Närodlad textil blir klänning

Inom BioInnovation, som är ett av Sveriges strategiska innovationsprogram, ingår projektet ”Etablera närodlad textil i Sverige - ENTIS” . Smart Textiles är ansvariga för arbetspaketet ”Design for Recycling” inom projektet, där målet är att möjliggöra textilproduktion av råvara från massaindustrin. 

Visst går det att skapa kläder i papper. Den här klänningen är helt gjord av papper från svensk skog. Innovationsprojektet ”Etablera Närodlad Textil i Sverige” syftar bland annat till att möjliggöra textilproduktion av råvara från massaindustrin. Foto: Anna Sigge.

Genom att utnyttja kunskap och kompetens inom klassiska svenska industrier kan trä bli till papper, och slutligen kläder. Materialet kommer från närodlade träd i Sverige.

– Textil av papper finns idag, men det unika med det här projektet är att man har tittat på möjligheterna till återvinning och att man utmanar befintliga produktions- och återvinningstekniker för att åstadkomma ett cirkulärt flöde. En av de stora utmaningarna i framställandet av ett papperstyg har varit att sticka i pappersgarn istället för att väva, eftersom papper är ett relativt stumt material. Det är extra kul att se samverkan växa fram i ett projekt med parter från flera olika branscher och jag ser fram emot, att även prototyper för interiöra tillämpningsområden kommer fram i projektet, säger Lena-Marie Jensen, arbetsledare för ”Design for recycling” och projektkoordinator för fokusområdet Hållbar Textil inom Smart Textiles.

Skogen förädlas till papper i Nordic Papers och Ahlstrom-Munksjös pappersbruk. Det oblekta och närodlade pappret har därefter skeppats vidare till det textila klustret i Sjuhäradsbygden, där det spunnits till tråd hos Svenskt Konstsilke, för att sedan förvandlas till tyg i stickmaskiner på Textilhögskolan i Borås. På Sjuhäradsbygdens Färgeri har tyget fått en mörkblå kulör, för att slutligen formas till en följsam klänning på Smart Textiles vid Högskolan i Borås.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 22 september 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste