”Hälften borde bort”

Den skenande rådjurspopulationen på Gotland har medfört skyddsjakt utanför ordinarie jakttid, men betesskadorna från rådjuren har blivit så pass allvarliga att skogsägare avvaktar med att avverka. Nu efterfrågas krafttag.

 I dagsläget väntar många gotländska skogsägare med avverkning då nyplanteringar blir så hårt betade att de anser att det är lönlöst. Foto: Mostphotos

De första rådjuren kom till Gotland under 70- och 80-talen och har sedan dess dramatiskt förökat sig. Jägareförbundet uppskattade 2015 att det rör sig om 6 000–7 000 individer.

Mellanskogs skogsinspektor Jan-Erik Dahlbom visar ett hygge där samtliga undersökta tallplantor bär spår av betesskador från rådjur. Han berättar att rådjursproblematiken blivit allt värre de senaste åren och att skogsägare på Gotland avvaktar med avverkning då nyplanteringar blir så pass hårt betade.

– En skogsägare jag varit i kontakt med planterade 9 000 plantor på sin mark. Samtliga plantor har blivit betesskadade av rådjur och det blev inte bättre vid hjälpplanteringen, berättar han.

Det är inte bara tall och löv som blivit attackerade av glupska rådjur. Under sommaren har även betesskador på gran upptäckts, vilket är ovanligt.

Rådjurens framfart på Gotland har fått flera skogsägare att reagera. 

Jan-Erik rekommenderar kraftigare avskjutning av rådjuren och bedömer att rådjursstammen bör gå ner till hälften för ett lönsamt skogsbruk.

– Jag rekommenderar skogsägare som har arrende på jakt att sätta ett minimum på antalet rådjur som bör skjutas på marken, säger han.

Två personer fick tillåtelse för skyddsjakten utanför ordinarie jakttid i år. Nu hoppas Jan-Erik Dahlbom att fler kommer ansöka.

Även kaniner

Det är inte bara rådjur som orsakar betesskador på hyggen. Även vildkanin, på Gotland kallad rabbis, har orsakat allvarliga gnag­skador.

Precis som rådjur är kaniner införda till Gotland och har inte funnits där naturligt innan 1900-talet. På grund av den snabbt ökande stammen infördes under 1960-talet kaninpest och senare även gulsot för att minska populationen.

Rådjur och kaninen orsakar stora skador på de gotländska skogarna.

– Stammen reducerades kraftigt och även betesskadorna, men under senare år har kaninerna börjat bli resistenta mot sjukdomarna, berättar Jan-Erik Dahlbom.

Till skillnad från rådjur som ofta knipsar av toppen biter kaninen av hela plantan. Kaninerna orsakar störst skada längst med kusterna och på södra Gotland. Det är inte bara skogsägare som drabbas av den stora populationen av kaniner, även för villaägare kan det få något udda konsekvenser.

– Kaninerna gör så mycket hål i gräsmattan att robotgräsklippare kör fast i dem, berättar Jan-Erik.

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 64 68
E-post: elin@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 12 september 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste