Sveriges skogar ska åter laserskannas

I går kom budgetförslaget från regeringen att avsätta 12 miljoner kronor per år för en ny nationell laserskanning. Skogsstyrelsen har tillsammans med andra myndigheter, företag, forskningsorganisationer länge lyft fram behovet uppdaterade kartorna.

– Det finns en stor samsyn bland berörda myndigheter och skogsbruket om behovet av nya data. Såväl skogsnäringen som andra samhälls- och miljöintressen har stor nytta av den information som kartorna ger. Därför är det här en mycket välkommen satsning, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist, i ett pressmeddelande. 

Sedan tidigare finns rikstäckande Skogliga grunddata i form av olika kartor som baseras på en laserskanning som Lantmäteriet inledde 2009. Kartorna beskriver 98 procent av Sveriges skogar och används flitigt av både skogsbruket och myndigheter. Kartorna hjälper skogsbruket att planera avverkningarna, var det behöver gallras och var marker har bäst bärighet så att man kan undvika körskador. Det är bara några exempel på uppgifter som effektiviserar planering och skötsel av skogen.

– Tack vare de kartor som laserskanningen ger möjliggörs en bättre skogsskötsel, vilket ger betydande effekter på lönsamhet och sysselsättning i skogssektorn. Men eftersom skogen växer behöver kartorna uppdateras löpande, och därför måste en nationell laserskanning genomföras regelbundet, säger Svante Larsson, projektledare för Skogsstyrelsens Skogliga grunddata och för det förberedande arbetet att få till stånd en ny laserskanning, i pressmeddelandet.

Enligt budgetförslaget avsätts de 12 miljonerna årligen under en ospecificerad tidsperiod.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 september 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste

#Meskoog

#Metoo-kampanjen blir säkerligen en vattendelare när det gäller umgänget mellan män och kvinnor. Man ska vara tondöv när det gäller att läsa av samhällsdebatten om man fortsätter med skamliga tonfall och grepp mellan könen. Kort sagt: det gäller att hålla tassarna och tonsillerna i styr!
I och för sig verkar det ofta handla om andra saker än sex. Få män är väl så dumma att de tror att en kvinna skälvande av åtrå kommer att kasta sig om halsen på den man som tafsat på henne och verbalt gått över gränsen. (I och för sig finns det damer som också burit sig illa åt.)

Kommentera