Hela landet ska leva

Regeringen satsar 1,2 miljarder på en ”Sverige-satsning”, som ska bidra till att människor ska kunna bo och arbeta i hela landet.

I budgeten för 2018 satsar regeringen 2,1 miljarder kronor på saker som ska göra det möjligt att bo och verka i hela Sverige. Bland annat mer pengar till gröna jobb i till exempel skogen. Foto: Elin Fries

Satsningen består av fyra olika delar;

Service och goda levnadsvillkor i hela landet 

Under nästa år ska regeringen lämna en proposition till riksdagen med förslag på en ny sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Här föreslår regeringen en anslagsram på 750 miljoner till 2019 och 2020. Redan nästa år ska 197 miljoner tillföras för en rad satsningar.

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket får i uppdrag att till sista juni 2018 etablera tio nya kontor för service i socialt utsatta områden samt i de regioner på landsbygden som i dag saknar denna typ av service. 2018 satsas 80 miljoner kronor och fram till 2021 ska totalt 185 miljoner läggas på detta.

Regeringen tilldelar ett statsbidrag på 70 miljoner till kommuner med särskilt stora utmaningar.

Gröna jobb i hela landet 

I budgeten satsar regeringen 253 miljoner på nya gröna jobb. Pengarna kommer att gå till Naturvårdsverket, SGU, Trafikverket och Skogsstyrelsen. Deras uppgift blir att erbjuda sysselsättning samt att slussa vidare till jobb inom det privata. Regeringen vill nämligen göra vägarna in till jobb inom de gröna näringarna enklare. De menar att det finns stora behov av insatser inom områden som till exempel skötsel av naturreservat och gallring av skog.

Företagande och utbildning i hela landet 

Regeringen satsar 410 miljoner kronor inom denna del. Till exempel på att alla län ska ha regionala exportcentra för att företag över hela landet enklare ska kunna få möjlighet att nå ut till en internationell marknad.

Det kommer även att bli stöd till industrin på regional nivå, med fokus på digitalisering.

Regeringen vill även förbättra internet på glesbygden, genom en höjd miniminivåer för internethastighet för dem med sämst internetuppkoppling.

200 miljoner går också till Norrlandsfonden för att de ska kunna erbjuda marknadskompletterande lån till norrländska företag.

Infrastruktur – bättre vägar och kollektivtrafik i hela landet

235 miljoner kommer att gå till att förbättra vägar och kollektivtrafik över hela landet. Till exempel förlängd satsning på kollektivtrafik på landsbygden, samt genom att fortsätta med satsningar för bättre underhåll och reparationer av vägar.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 07 september 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste