Ingen ny prövning för tjäderärende

Skogsägaren förlorade i det så kallade tjäderfallet i Västra Götaland. Mark- och miljööverdomstolen kommer inte att pröva fallet och går därmed på Skogsstyrelsens linje. Denna gång går domen inte att överklaga.

Den planerade avverkningen stoppades av Skogsstyrelsen på grund av tjäderförekomst i nära anslutning till området. Det berörda området är 3,6 hektar och ägs av en privat skogsägare. För dennes del innebar det fördröjd avverkning under tiden som tjäderns spel- och häckningssäsong pågick, men också att en del av skogen skulle lämnas orörd, så kallade hänsynsytor. Med de restriktionerna fick markägaren avverka.

Markägaren överklagade till Mark- och miljööverdomstolen som menar att det inte finns skäl att ta upp målet. Därmed står domen från tidigare instans fast. Domstolen bedömer att de inventeringar som gjorts talar för att det finns en spelplats för tjädern i området. Därför var Skogsstyrelsens restriktioner riktiga, menade domstolen. 

Domstolen anser att bevarandestatusen ska bedömas regionalt. Tjädern är ovanlig i regionen och ska så skyddas, det spelar ingen roll att det finns mycket tjäder på andra håll i landet.

Domstolen menar också att begränsningarna är en inskränkning för markägaren, men att markägaren inte har kunnat visa att inskränkningarna är orimliga. I bedömningen har domstolen tagit hänsyn till att det kan finnas möjlighet till ersättning.

Mark- och miljööverdomstolens beslut att inte ge prövningstillstånd går inte att överklaga.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 07 september 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste