Nytt biotopskyddsområde i Blekinge och Kronoberg

Skogsstyrelsen föreslår att två biotopskyddsområden bildas efter att ha funnit rödlistade svampar, mossor och lavar. Skyddsområdena ligger i Blekinge och i Kronoberg.

Utöver Skogsstyrelsen har även Naturskyddsföreningen inventerat det aktuella området och menar att hela området bör bli naturreservat.Länsstyrelserna anser dock att det räcker med de två mindre områden som föreslås få biotopskydd. Fotot har inget med det aktuella området att göra.  Foto: mostphotos

Efter en avverkningsanmälan upptäckte Skogsstyrelsen en del ovanliga mossor och lavar. Nu föreslås att två biotopskyddsområden bildas där avverkning inte får ske. Ett av skyddsområdena ligger helt i Kronobergs län medan det andra ligger både i Blekinge och i Kronoberg, rapporterar Blekinge läns tidning.

 

Karlstad kommun har inga invändingar mot biotopsskyddet

 

Detta gäller i ett biotopskyddsområde

Följande villkor gäller inom ett beslutat biotopskyddsområde:

  • Området skyddas för all framtid och märks upp i terrängen.
  • Inom biotopskyddsområdet är det förbjudet att bedriva skogsbruk. 
  • Äganderätten till marken eller jakträtten påverkas inte av beslutet.
  • Markägaren får ersättning för det intrång i brukandet som beslutet medför. Staten ersätter med ett belopp som motsvarar fastighetens minskade marknadsvärde med ett tillägg på 25 procent. 

Biotopskyddsområdena förvaltas av Skogsstyrelsen efter avsättningen.

Källa: Skogsstyrelsen

Skogsaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 08 augusti 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

#Meskoog

#Metoo-kampanjen blir säkerligen en vattendelare när det gäller umgänget mellan män och kvinnor. Man ska vara tondöv när det gäller att läsa av samhällsdebatten om man fortsätter med skamliga tonfall och grepp mellan könen. Kort sagt: det gäller att hålla tassarna och tonsillerna i styr!
I och för sig verkar det ofta handla om andra saker än sex. Få män är väl så dumma att de tror att en kvinna skälvande av åtrå kommer att kasta sig om halsen på den man som tafsat på henne och verbalt gått över gränsen. (I och för sig finns det damer som också burit sig illa åt.)

Kommentera