Skogsbranden i Västmanland avslöjar stenåldersfynd

Efter den stora branden i Västmanland för tre år sedan har stora arealer mark blivit blottläggda. Det har inneburit en guldgruva för arkeologer. 

Skogsbranden efter ett år. Foto: Carolina Wahlberg

Den blottlagda marken innebar en ovanlig möjlighet att studera lämningar vilket fick länsstyrelsen att beställa en inventering. Inventeringen visade bland annat spår av redskapstillverkning i form av flisor av kvarts och beräknas vara 10 500 år gamla, rapporterar TT. 

Arkeologen Anette Färjare säger till TT att området användes som rastplatser snarare än boplatser.

- Man såg tydligt att här har en människa suttit för 10 500 år sedan. De var de första pionjärerna som rörde sig i landskapet. De äldsta platserna är inte riktigt boplatser, utan mer rastplatser där man spetsat verktyg och slaktat, säger hon till TT. 

Många av fynden hade aldrig gjorts utan branden.

Framförallt bär området mycket spår av kolningen och hundratals nya kolbottnar, resterna efter kolmilor, upptäcktes under inventeringen.

Anette Färjare berättar att arkelogoger hade vetat om kolningen, men inte omfattningen av den.

- Och det som gäller stenåldern hade varit helt okänt, för det är extremt svårt att hitta och kräver stora arbetsinsatser. Man kan säga att branden öppnade som ett fönster för oss, säger hon, säger Färjare, till nyhetsbyrån. 

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 07 augusti 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste