Skogsbranden i Västmanland avslöjar stenåldersfynd

Efter den stora branden i Västmanland för tre år sedan har stora arealer mark blivit blottläggda. Det har inneburit en guldgruva för arkeologer. 

Skogsbranden efter ett år. Foto: Carolina Wahlberg

Den blottlagda marken innebar en ovanlig möjlighet att studera lämningar vilket fick länsstyrelsen att beställa en inventering. Inventeringen visade bland annat spår av redskapstillverkning i form av flisor av kvarts och beräknas vara 10 500 år gamla, rapporterar TT. 

Arkeologen Anette Färjare säger till TT att området användes som rastplatser snarare än boplatser.

- Man såg tydligt att här har en människa suttit för 10 500 år sedan. De var de första pionjärerna som rörde sig i landskapet. De äldsta platserna är inte riktigt boplatser, utan mer rastplatser där man spetsat verktyg och slaktat, säger hon till TT. 

Många av fynden hade aldrig gjorts utan branden.

Framförallt bär området mycket spår av kolningen och hundratals nya kolbottnar, resterna efter kolmilor, upptäcktes under inventeringen.

Anette Färjare berättar att arkelogoger hade vetat om kolningen, men inte omfattningen av den.

- Och det som gäller stenåldern hade varit helt okänt, för det är extremt svårt att hitta och kräver stora arbetsinsatser. Man kan säga att branden öppnade som ett fönster för oss, säger hon, säger Färjare, till nyhetsbyrån. 

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 07 augusti 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

När staten övergivit allemansrätten ska den sluta gälla

Svenska staten har slutat bry sig om att allemansrättens skyldigheter att hänsyn och varsamhet ska gälla, men upprätthåller förstås rättigheterna att få inkräkta på andra personers egendom och missbruka denna. Fast när staten inte gör sin del och struntar i brott mot hänsyn och varsamhet, så bör även markägarens skyldigheter upphöra. Kort sagt är det dags att på egen hand upphäva allemansrätten.

Kommentera