Spökskogar tar över

Spökskogar – skogar med döda träd längs med stora delar av kustlinjen som blivit översvämmade av stigande havsnivåer, räknas som ett av de mest uppenbara tecknen på den pågående klimatförändringen.

Klimatförändringen skapar så kallade "spökskogar" i allt högre takt. Foto: mostphotos 

Processen med spökskogar har visserligen funnits i tusentals år men de senaste årtiondena har utbredningen accelererat i samband med att polarisen smälter och havsnivåerna höjs. I och med höjda havsnivåer har träden drunknat i saltvattnet.

Forskare försöker nu undersöka hur snabbt processen med spökskogar går till. Men enligt CBS news är forskare överens om att situationen är allvarlig och att det finns ett starkt samband till klimatförändringar. 

Fenomenet händer runt om i världen men forskare menar att tillväxten av spökskogar är särskilt vanliga i Nordamerika, där tusentals hektar av skogsmark har dött av inkommande saltvatten. Den nya miljön har även medfört möjligheter för arter som tidigare inte fanns på platsen. 

Skogsaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 04 augusti 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

När staten övergivit allemansrätten ska den sluta gälla

Svenska staten har slutat bry sig om att allemansrättens skyldigheter att hänsyn och varsamhet ska gälla, men upprätthåller förstås rättigheterna att få inkräkta på andra personers egendom och missbruka denna. Fast när staten inte gör sin del och struntar i brott mot hänsyn och varsamhet, så bör även markägarens skyldigheter upphöra. Kort sagt är det dags att på egen hand upphäva allemansrätten.

Kommentera