I dag är det ängens dag

Surrande humlor, fladdrande fjärilar och vackra ängsblommor utgör ofta sinnebilden av det öppna, hävdade jordbrukslandskapet. Men det blir ingen äng utan slåtter.

Vid Ritamäki, Lekvattnet finner man sällsynta växter som fältgentiana, brudsporre, låsbräken, slåtterblomma och slåtterfibbla, alla beroende av årlig slåtter för sin överlevnad. Foto: Elin Fries

Gamla odlingsmarker är de mest artrika miljöer som finns i Sverige. Men i dag finns det endast en bråkdel av det gamla odlingslandskapet kvar, jämfört med för hundra år sedan. För att artrikedomen kopplad till ängen ska finnas kvar behöver de skötas genom bete eller slåtter och räfsning.  Om inte gräs och örter räfsas och tas bort fungerar de som gödsel och gynnar andra växter – och djur - än de gamla ängsblommorna.

Naturskyddsföreningen sedan flera år tillbaka firat "Ängens dag" och nedan tipsar de på vad man kan göra för ängarnas mångfald. 

Sju saker du kan göra för ängarnas mångfald

1. Kom på ”Ängens dag”
Kom och titta hur det går till att sköta en äng, visa ditt stöd och hjälp gärna till. 

2. Bli medborgarforskare
Hjälp forskarna vid ArtDatabanken genom att rapportera om hotade och sårbara växter och djur, som bastardsvärmare, speciella fjärilar som vi har gjort en speciell app att ladda ner i mobilen: ”Bastarder”
Rapportera via appen eller direkt till ArtDatabanken: http://www.artdatabanken.se/hjalpa-till/rapportera-fynd-av-arter/

3. Spara det vilda
Var lat, släpp in det vilda. Spara vilda blommor på tomten, lämna delar av gräsmattan till det vilda. Spara en ruta, kant, ett hörn eller en dikesren. Sätt ängsblommor i en låda på balkongen eller gården. Det ger mat åt  är humlor och bin som ser till att vi får frukter och bär.
Låt blommorna vissna och fröa av sig, slå sedan och räfsa bort gräs och blommor. Lägg resterna i komposten eller använd det som gröngödsel i annan odling där näringen behövs.

4. Gödsla inte
De flesta vilda ängsblommorna vill ha mager mark. Gödsla inte där ängsblommor finns! Gödsel hjälper gräs och växter som brännässlor och älgört. De sprider sig snabbt och tar över om inte ängarna slås och räfsas.

5. Bedriv blomstergerilla
Bedriv lite blomstergerilla-aktiviteter. Samla blomfrön och sprid i omgivningen. Det finns också fröpåsar med vanliga ängsblommor att köpa.

6. Så kunskapsfrön
Följ med på lokala Naturskyddsföreningens ut på blomsterutflykter och andra aktiviteter. Lär dig några vanliga ängsblommor och dela med dig av kunskapen. Att samla så många ängsblommor som möjligt eller gissa namn på blommorna, är en enkel sommarutmaning för alla åldrar. För den som inte vill plocka blommor, kan mobiltelefonens kamera samla så många olika arter som möjligt.

7. Använd din digitalhåv
Mobilen kan fungera som ”digitalhåv” på ängarna. Ta bilder på bastardsvärmare, andra fjärilar och insekter. Med ett foto är det lättare att hitta rätt i floror och andra böcker med arter, eller på webben.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 03 augusti 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste