Minskad avverkningstakt i världen

I en nyutkommen rapport från FN konstateras att skogsbruket runt om i världen blivit allt mer uthålligt och allt fler områden som är viktiga för den biologiska mångfalden blir skyddade. Men rapporten pekar även på oroande trender med tjuvjakt, minskad biodiversitet och handel med vilda djur. 

Avverkningen runt om i världen fortsätter att öka men takten på ökningen minskar. Foto: mostphotos

FN:s rapport Progress towards the Sustainable Development Goals som nyligen släppts av FN:s generalsekreterare konstaterar att avverkningstakten har minskat. Från 2010 till 2015 har den årliga nettoförlusten av skogsområden i världen halverats sedan 1990-talet. Andelen markarealer som omfattas av skog minskade från 31,6 procent 1990 till 30,8 procent 2010 och 30,6 procent år 2015.

Det är även första gången skogscertifiering används som en indikator för att rapportera om de framsteg som gjorts för att uppnå hållbart skogsbruk.

– Det är första gången som FN uttrycker att skogscertifiering är ett av de viktigaste verktygen för att uppnå ett hållbart skogsbruk. Det är en tydlig signal till regeringar, internationella institutioner, skogsägare och näringslivet att certifieringar som FSC är ett konkret sätt att bidra till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling, säger John Hontelez, Chief Advocacy Officer vid FSC International, i ett pressmeddelande. 

Tillväxten av certifierade skogsområden i världen har ökat från 7,09 % 2010 till 11,01 % 2014, med stora skillnader mellan världsdelar och landkategorier.

Men rapporten lyfter även upp en del oroande trender kopplade till markanvändning. Ungefär en femtedel av jordens yta som är täckt med vegetation blir allt mindre produktiv. Speciellt allvarligt är läget i Sydamerika och Afrika och kan i torra områden leda till ökenspridning. När det kommer till förlust av biologisk mångfald nämns särskilt koraller, som bedöms påverkas negativt av klimatförändringar. 

En tredje negativ trend är att tjuvjakt och olaglig byteshandel med vilda djur. Den illegala handeln är svår att kontrollera då efterfrågan på föremål kan växa så snabbt att det internationella samfundet inte kan reagera.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 03 augusti 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste