”Ansvaret för biomassa gått över från industriutskottet till miljöutskottet”

Just nu förhandlas åtta olika energilagstiftningar på EU-nivå. Alla är sammankopplade, och ändrar man på ett ställe kommer det påverka på andra. Jag sitter i industri- och energiutskottet ITRE i Europaparlamentet och det var vår uppgift att hålla samman dessa åtta lagstiftningar. Tyvärr bröt man nyligen ut flera delar med skogsanknytning ur lagstiftningen om förnybar energi och flyttade ansvaret från industriutskottet till miljöutskottet, ENVI. Den ansvariga rapportören där representerar den gröna gruppen och har deras ofördelaktiga syn på biomassans möjlighet att skapa klimatnytta i den gröna omställning vi behöver.

Fredrick Federley (C), Europaparlamentariker. Foto: Centerpartiet

Omfördelningen kommer göra förhandlingarna svårare, inte minst när vi talar om biomassa från skogen och jorden. För mig och Centerpartiet är det självklart att skogen har en viktig roll att spela i klimatomställningen. Vi måste se till att förena industri- och klimatnytta om vi ska lyckas. Tyvärr anser de gröna att dessa två intressen är svåra att förena. Samma motsatsförhållande finns hos Miljöpartiet, som menar att de är positiva till företagsamhet, samtidigt som de vill försvåra för hållbart nyttjande av biomassa, som har en stor klimatnytta. Skogen är vacker och ska därför stå kvar. Att hugga ner träd är skövling. Hållbart skogsbruk är för dem nästan en självmotsägelse. Biobränsle och biomassa är kontroversiellt, trots att Sverige har möjlighet att bli klimatledande med hjälp av just hållbart brukande av skog och användning av biomassa.

 

De gröna sätter sitt hopp till att samhällets energiförsörjning ska kunna ske med hjälp av metoder som ännu inte står till vårt förfogande. Tekniken är inte färdig. Klimatomsorg får inte bli önsketänkande: då riskerar vi att halka tillbaka till fossila bränslen i väntan på en teknikutveckling som kommer leverera den ultimata lösningen. Forskning och vetenskap måste få styra hur vi på bästa sätt klarar klimatmålen. Biomassan är en av de viktiga vägarna bort från destruktiva fossila bränslen och till en hållbar framtid.

 

Att ansvaret för biomassa gått över från industriutskottet till miljöutskottet innebär att vi i industriutskottet inte längre har kontroll över helheten och bioenergins roll i omställningen till förnyelsebar energi. Risken med det är att alltför många kommer vilja hoppa direkt från oljeborrning till science fiction, utan att ta hänsyn till att det av nöden blir en omställning innan vi hamnar i denna sköna nya värld.

 

Kampen är långt ifrån förlorad, även om den blivit svårare. Jag och Centerpartiet kommer att fortsätta kämpa för den svenska skogens potential i Europaparlamentet. Tursamt nog har jag en god allierad i svenska folkpartiets Nils Torvalds, som är den liberala gruppens röst i miljöutskottet. Som representant för ett skogsrikt land förstår han också behovet av ett hållbart skogsbruk och biomassans potential.

 

Ansvarsfördelningen mellan utskotten har gjorts av folk som inte tar hänsyn till fördelarna i att hålla samman förnybartpaketet, för att få en överskådlig helhet. Det är mycket olyckligt och det är värt att hålla ögonen på utvecklingen om man är verksam i skogsindustrin. Det är mycket arbete kvar och allt kan hända. Vi kavlar upp ärmarna och ökar ansträngningarna för att praktiskt klimatnytta ska komma före en plakatpolitik som drabbar svenska skogsägare och en grön omställning. 

 

Fredrick Federley (C)

Europaparlamentariker

 

 

Artikeln publicerades tisdag den 11 juli 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste