Mer lunglav - renare luft

Växer det lunglav i ditt område? Det skvallrar om god luftkvalite. I Göteborg har man sett att förekomsten av den känsliga lunglaven ökar. Anledningen tros främst bero på minskad förbränning av kol och olja. 

Luftkvaliteten i många storstäder har blivit bättre vilket även kan ses av ökad förekomst av lunglav (Lobaria pulmonaria) Foto: mostphotos

Lunglav (Lobaria pulmonaria), fungerar som en ”levande mätare” av luftföroreningar, eftersom den är väldigt känslig för höga halter av svavel- och kväveoxider i luften. Flera arter av lunglavar fanns förr i Göteborgstrakten men har försvunnit, bland annat på grund av höga halter av luftföroreningar. 1994 beslutade Göteborgs Stad att plantera ut lunglav i olika skogsområden och utplanteringarna har utvärderats regelbundet sedan dess. 

Resultatet av förra årets inventering visar på den bästa livskraften och överlevnaden hos de utplanterade lunglavarna sedan försöket startade 1994. 

– Det betyder att luftkvaliteten numer är så pass god att lunglaven, som är väldigt känslig, kan leva i Göteborg, säger Emma Björkman, miljöutredare på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, i ett pressmeddelande.

Även Stockholms stad har rapporterat om ökad tillväxt på utplanterad lunglav. I Stockholm Stad fann man så sent som i början av maj även vildväxande lunglav i Flatens naturreservat. Vildväxande lunglav har trotts vara försvunnen från kommunen sedan 1970-talet. 

Kraftig minskning av svavel...

Svavelhalterna i luften har minskat dramatiskt sedan tidigt 1990-tal, främst på grund av minskad förbränning av kol och olja. Från och med år 2015 infördes dessutom en kraftig skärpning av svavelinnehållet i marint bränsle, vilket gjort att sjöfartens utsläpp av svavel minskat kraftigt.

... men inte lika positivt för kvävedioxid

För kvävedioxid går trenden också nedåt, men inte alls lika snabbt. De senaste åren har trenden tyvärr planat ut. Det beror troligen på att teknikutvecklingen av personbilar, främst dieselbilar, inte gått lika snabbt som förutspått.

– För att vi ska minska kväveoxidhalterna i Göteborg måste motorerna bli renare och trafiken genom staden minska, säger Emma Björkman, i pressmeddelandet. 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 16 maj 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste