Google Earth visar en överraskande stor areal av skog i torrområden

Genom att använda Google Earth har FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO konstaterat att det växer betydligt mer skog än vad man tidigare trott i så kallade torrområden. Det rör sig inte om några små områden heller - forskarna uppskattar att det handlar om en area lika stor som Amazonas.

Apbrödsträd (baobab) nära Salalah, Oman. Nära hälften av den "nyupptäckta" skogsmarkenfinns i Afrika, resten i Australien och Sydamerika. Foto: Alexey Stiop, mostphotos

Torrmarkernas träd har i stort sett ignorerats av alla utom de människor som bor där. Dessa områden är ofta svårtillgängliga, fattiga och dåligt inventerade. De har också ansetts mindre viktiga av myndigheter och marknadsaktörer.

Men den skog som finns i torrmarksområden har stor betydelse för miljön och för lokalbefolkningar, och den är hotad idag, men trots detta har vi vetat väldigt lite om hur mycket skog det verkligen finns i dessa områden.

– Till skillnad från i regnskogen (som får stor uppmärksamhet) bor det mycket folk i torrskogarna (som får liten uppmärksamhet). Och det är torrskogens människor som drabbas av återkommande svält. Vi ser det även i dessa dagar. Och den förväntade klimatförändringen kommer att göra saken värre, säger Lars Laestadius, från SLU, som har haft en viktig roll i projektet, i ett pressmeddelande. 

 Motsvarar en yta stor som Amazonas

I senaste numret av Science redovisas nu en FAO-ledd global pilotinventering av världens torrmarker. Den bygger på en helt ny metodik och visar att det finns betydligt mer träd och skog i dessa områden än som tidigare antagits. Det som har gjorts är en visuell stickprovsinventering av världens torrmarker (från savann till öken) med de högupplösta gratisbilderna i Google Earth som främsta källa.

En alldeles ny aspekt är att man inte har separerat skog från icke-skog. Alla torrmarker finns representerade oavsett formell klassificering eller trädtäcke. Därmed har världen fått en bättre bild av dessa hitintills dåligt kända marker.

– Om man ändå applicerar begreppet skog på resultaten, så har inventeringen funnit nära en halv miljard hektar skog som aldrig tidigare har rapporterats, säger Lars Laestadius, i pressmeddelandet.  

 

Enligt inventeringen finns det 1079 miljoner hektar skog i torrmarkerna.

– Den "nyupptäckta" skogsmarken motsvarar en yta stor som Amazonas, men det handlar om glesa, låga och utspridda skogsbestånd, förtydligar Lars Laestadius. 

Den förbättrade kunskapen om mängden träd, och därmed kolförrådet, i torrområden är till nytta i klimatarbetet. Den minskar till exempel osäkerheten i uppskattningar av jordens kolbalans. Bättre kunskap om förutsättningarna för beskogning av torrmarker kan också komma till nytta i markvårdsprojekt, bland annat för att motverka ökenspridning.

– En försvarlig del av träden växer på jordbruksmark där träden bidrar till ökade skördar och tillgång till brännved och kreatursfoder. Dessutom har hushållen en möjlighet att sälja virke i utbyte mot pengar när det tryter i ladorna.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 12 maj 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste