REPLIK "Vi tolkar domen strikt rättsligt"

Norra Skogsägarna skriver i en debattartikel i Skogsaktuellt 10 maj att Skogsstyrelsen gör en egen tolkning av domen om bombmurklor från i februari. Så är det inte, skriver Skogsstyrelsen i en replik.

Norra Skogsägarnas medlemsstrateg Elin Swartling menar att Mark- och miljödomstolens dom tydligt slog fast att om en tillämpning av de nationella fridlysningsbestämmelserna innebär att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras ska åtgärden bedömas som tillåten och dispens ges. Swartling tycker att Skogsstyrelsen struntar i domen och fortsätter tillämpa ett förbud som om ingenting har hänt.

Rätt är att Skogsstyrelsen har analyserat domen utifrån gällande regelverk.

Mark- och miljödomstolens dom gäller endast de nationellt fridlysta arterna och alltså inte de som skyddas av EU-rätten. Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets tolkning är att det inte är möjligt att lägga till ytterligare dispensgrunder som domstolen gjorde för bombmurklan. Bombmurkledomen är alltså inte automatiskt överförbar till andra fall.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har också uppmärksammat regeringskansliet på att både möjligheterna till och konsekvenserna av en ersättningsrätt för direktivsarterna behöver utredas. Artskyddbestämmelserna är en förbudslagstiftning som innebär att skogsägaren i första hand ska visa hänsyn för att undvika ett förbud. Men kan inte en fridlyst arts bevarandestatus upprätthållas kan ett förbud bli aktuellt.

Varje åtgärd får bedömas för sig utifrån vilken påverkan den har på artens bevarandestatus. Det innebär alltså att enskilda åtgärder kan vara tillåtna.

Magnus Viklund, enhetschef tillsynsenheten, Skogsstyrelsen

 

 

Artikeln publicerades torsdag den 11 maj 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste