Skogsföryngringen blir allt bättre

Det blev ett rekordår för skogsföryngringen och allt mer föryngringar efter avverkningen blir godkända. Mindre variation av olika föryngringsmetoder är en av orsakerna. 

 

Nära 90 procent av den föryngrade arealen överstiger den kravnivå som finns i skogsvårdslagen. Foto: Moa Hedbrant/mostphotos

Skogsstyrelsens lyfter upp två tydliga trender i rapporten:

  • Arealandelen godkända föryngringar har ökat.
  • Variationen av använda föryngringsmetoder har minskat.

I sin inventering av avverkade områden hittar Skogsstyrelsen fler så kallade huvudplantor som är lämpliga att ingå i den framtida skogen. Den främsta förklaringen till det förbättrade resultatet är att skogsägare använder allt mer skogsodling (plantering och sådd) och mindre av naturlig föryngring.

– Mycket talar för att skogsägare har blivit bättre på att välja lämplig föryngringsmetod för olika situationer och på att använda metoderna rätt, säger skogsskötselspecialist Jonas Bergquist, i ett pressmeddelande

Att naturlig föryngring minskar beror antagligen på att skogsskötseln blir mer komplicerad jämfört med plantering. Med naturlig föryngring tar det också längre tid att få ny skog.

– Att en föryngring är godkänd innebär inte nödvändigtvis att den är bra från produktionssynpunkt. En hög andel naturligt föryngrade lövträd ställer krav på en mer intensiv skötsel av föryngringen och även fortsättningsvis, vilket ofta inte blir fallet, säger skogsskötselspecialist Clas Fries, i pressmeddelandet. 

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 10 maj 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste