Formel hjälper i skogen

Mängden information om förekomsten av olika arter i naturen ökar stadigt och används allt oftare, men hur tillförlitliga är egentligen siffrorna? Nu har en forskare tagit fram en formel som kan avgöra om nog är nog mycket.

Forskaren Alejandro Ruetes formel kan genom en algoritm visa om den information som finns för ett visst område är tillräcklig för att man ska kunna använda sig av den för att fatta beslut om till exempel avverkning.Foto: Anna Maria Wremp

Forskaren Alejandro Ruete, analytiker på miljökonsultföretaget Greensway, är mannen bakom formeln. Hans utgångspunkt var att eliminera de svagheter som finns i dagens användning av de siffror som finns gällande artförekomst. 

Alejandro Ruete.
Foto: Alejandro Ruete

– Det är svårt att veta om en art inte finns rapporterad från en plats för att den faktiskt inte finns där eller för att det inte är någon som letat just där, konstaterar Alejandro. 

– De siffror som finns i dag, till exempel de i Artdatabanken, omfattar både observationer från privatpersoner som bara råkade se en art när de passerade och information från forskare som ägnat lång tid åt att undersöka ett område och som rapporterat in allt de sett. Man kan inte med enkelhet avgöra hur mycket arbete som ligger bakom observationen.   

Närmare städer

Olof Widenfalk.
Foto: Viktor Wrange

Olof Widenfalk, vd på Greensway, berättar att analyser baserade på formeln redan använts i företagets arbete med att identifiera naturvärden i samband med exploatering.

– Ett exempel var när vi inventerade naturvärden i samband med planeringen av Norrbottniabanan mellan Umeå och Skellefteå. Mängden data varierade väldigt längs sträckan: nära Umeå fanns många observationer, men bara några mil bort var situationen en helt annan, berättar han.

För att verifiera siffrorna inventerade man även på plats, något som enligt Widenfalk aldrig kommer att försvinna hur mycket tekniken än utvecklas.

– Riktade fältinventeringar kommer alltid att vara viktiga, men jag tror att man kan öka precisionen och effektiviteten med digitala hjälpmedel. Man kan ju inte bara sitta på kontoret, men arbetet ute i fält blir mycket effektivare om vi har bra data till hjälp. Vi behöver bara lära oss att koka ner data till användbara verktyg. 

Samarbete

Tanken är att Ruetes formel, som i användarens hand nyttjas i form av kartor, ska kunna användas av flera olika grupper.

– Det är till nytta för till exempel länsstyrelsen som vill ta fram ett beslutsunderlag, ett konsultföretag som ska ta fram en rapport, forskare som arbetar med att ta fram nya teorier om artförekomst. Den kan användas i många olika sammanhang, säger Ruete. 

I nuläget arbetar Greensway med olika ­tillämpningar av formeln, bland annat i form av appar. Ett samarbete med andra företag som har formler som kan komplettera deras egen finns också som en möjlighet. Om samarbetet blir verklighet kommer man utöver att kunna svara på om det finns tillräcklig information för att fatta ett beslut även avgöra hur många arter som borde finnas i det aktuella området man är intresserad av. 

Greensway

Det Uppsalabaserade miljökonsult­företaget arbetar både med längre forsknings- och utvecklingsprojekt samt kortare utredningar och inventeringar. Uppdragen är kopplade till såväl infrastruktur­projekt som stadsplanering och skogsbruk. Företagets deltar aktivt i flera forskningsprojekt.

Pia Gyllin
Pia Gyllin
Tel: 019-16 64 68
E-post: pia@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades onsdag den 17 maj 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste