Renbete minskar förbuskningen på fjällen

Renhägn har undersökts av forskare under cirka 20 år för att ta reda på hur vegetationen förändras när renar utestängs. Ett resultat är att renars bete gör att det blir mindre buskar på fjället. 

Renar håller undan buskar, på vissa platser. Foto: mostphotos

Ekosystemen i fjällandskapet är särskilt temperaturkänsliga och därför kommer de pågående klimatförändringarna sannolikt påverka de svenska fjällen. Men hur stor betydelse har rennäringen i fjällen? 

Fyra forskare från Umeå och Göteborgs universitet som under ett par år kartlagt renens betydelse för det svenska fjällandskapets ekosystem. Projektet var omfattande och täckte in hela fjällkedjan, inte som tidigare bara enskilda platser. 

– Vi har undersökt cirka 20 år gamla renbeteshägn i hela den svenska fjällkedjan för att ta reda på hur vegetationen förändras när renar utestängs. Resultatet visar att renarnas bete har en dämpande effekt på förbuskningen av fjällsluttningarna, säger Johan Olofsson, lektor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå Universitet, i ett pressmeddelande.

Effekten hänger dock samman med typ av vegetation och betestryck, berättar Johan Olofsson. På ett näringsfattigt område är effekten av att utestänga renar i 20 år ofta ganska små medan förändringarna ofta är snabbare och större i hårt betade och näringsrika områden.

Det innebär att ett ökat betestryck på näringsrika platser kan vara ett sätt att mildra vissa av de oönskade effekterna av ett varmare klimat.

Skogsaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 19 april 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

När staten övergivit allemansrätten ska den sluta gälla

Svenska staten har slutat bry sig om att allemansrättens skyldigheter att hänsyn och varsamhet ska gälla, men upprätthåller förstås rättigheterna att få inkräkta på andra personers egendom och missbruka denna. Fast när staten inte gör sin del och struntar i brott mot hänsyn och varsamhet, så bör även markägarens skyldigheter upphöra. Kort sagt är det dags att på egen hand upphäva allemansrätten.

Kommentera