I Finland får skogsägaren bidrag för att röja

I Finland betalar staten mångmiljonstöd till skogsägarna för bland annat röjning och plantering. 

Stöd för plantering i Finland. Foto: Pia Gyllin

I vårt grannland får privata skogsägare bidrag för skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten som anses privatekonomiskt olönsamma.

I år kommer den finska staten betala ut nära en halv miljard kronor för  skogvårds- och skogsförbättringsarbeten.

Målet med bidraget är att främja hållbar skogsvård och användning av skog.

Bidragen kommer finansiera röjning på 124 000 hektar, tidig vård av plantbestånd på 41 160 hektar samt vitaliseringsgödsling på 13 420 hektar. 

Anslag har även reserverats för vård av torvmarkskog och istångdsättningsdikning samt byggande av 975 kilometer skogsväg.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 18 april 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste

När staten övergivit allemansrätten ska den sluta gälla

Svenska staten har slutat bry sig om att allemansrättens skyldigheter att hänsyn och varsamhet ska gälla, men upprätthåller förstås rättigheterna att få inkräkta på andra personers egendom och missbruka denna. Fast när staten inte gör sin del och struntar i brott mot hänsyn och varsamhet, så bör även markägarens skyldigheter upphöra. Kort sagt är det dags att på egen hand upphäva allemansrätten.

Kommentera