Barkborre i norr och torka i söder

Granbarkborren härjar i norr, medan södra Sverige drabbas mest av torka och bränder. Men trots skadorna var 2016 ett år utan stora katastrofer, utan vare sig stora stormar eller bränder. 

Så drabbades skogarna av skador under 2016:

Svamp

I september 2016 upptäcktes det första större utbrottet av av svampsjukdomen Diplodia pinea i ett tallbestånd norr om Arlanda. Sjukdomen är en vanlig skadegörare på tall i sydöstra Europa, och gynnas troligen av klimatförändringen. Svampen dödar årsskotten, inklusive toppskottet och följden blir tillväxtförluster och träden kan dö. Om angripna träd överlever riskerar de utveckla buskiga kronor. Om den sprider sig kan den leda till problem även i Sverige med allvarliga konsekvenser för tallskog som följd. 

Betesskador

Klövvilt ställer till med problem på tall i hela Sverige, men södra och mellersta Sverige drabbades extra hårt. 

Granbarkborre

I de nordligare delarna av landet har granbarkborren varit ett fortsatt stort problem, med störst skador i Medelpad, Ångermanland, Jämtland och norra Hälsingland. Skadorna har visserligen minskat något sedan 2015, men ligger fortfarande på en oroande nivå. Under 2017 är Skogsstyrelsens rekommendation att noga följa utvecklingen och se till att upparbeta vindfälld skog så att angreppen inte sprider sig.

Skogsbränder

Torkan förra sommaren orsakade visserligen inga större bränder, men en stor mängd mindre bränder förekom. I Skogsstyrelsens sammanställning noterades även att torkan orsakat utslagna planteringar samt torkdödade och torkstressade granar.  


 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades torsdag den 13 april 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste