Skog handlar om äganderätt

Man säger skogsägare av en anledning. Man äger skog. Med ägande kommer både friheter och ansvar, men framför allt beslutande­rätt. Det är därför mycket beklämmande hur ägandet begränsas och att man trots ansvarstagande inte har beslutanderätt.

Det är inte bara allemansrätten som begränsar äganderätten. Intrången i ägandet som allemansrätten utgör är oftast, men inte alltid, ringa i jämförelse med det intrång som svenska myndigheter gör.

Svenska skogsägare är generellt ansvarsfulla. Frågan är om svenska myndigheter är det?

En svensk plantageskog har ansvarsfullt brukats under upp till över hundra år från plantering via röjning, förröjningar, gallringar och hela vägen till slutavverkning. Om nu inte någon inkräktar i äganderätten, till exempel genom att missbruka svenska myndigheter genom överklaganden av avverkningsanmälningar.

Skogen finns inte där för att den har växt fritt och orört, utan för att den vårdats av generationer som säkra i sin äganderätt räknat med sin beslutanderätt. För brukande av skog kommer alltid vara långsiktigt på svenska breddgrader. Det handlar inte om att göra några snabba klipp, speciellt inte med dagens skogspriser som i stora delar av Sverige inte kan motiveras med avverkningsnettot.

Det vi ser som skog, fantastiskt vacker skog, är ett resultat av mänskligt brukande och äganderätt. Då ska också beslutanderätten sitta kvar hos ägaren.

Frågan är vad som händer med undantagen från ransoneringslagarna när nu jordbruksmark utanför planerat område inte längre ska få användas till exempelvis bostadbyggande. Detta oavsett hur dålig marken är, rent av mycket näringsfattig och oländigt obrukad betesmark. För avverkad skogsmark kanske kan betraktas som potentiell betesmark? Och då kan den inte ens användas till annat bruk.

Finns det då något ljus i slutet av tunneln? Jag är tveksam. För varje år som går blir beslutsfattares och aktivisters avstånd till skogen allt större. Och med det upphör äganderätten tillsammans med beslutanderätten.

 

Lars Wilderäng

 

Artikeln publicerades måndag den 17 april 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste