Trend med färre rättigheter och fler skyldigheter

De senaste åren har frågor om strandskydd, webbpublicering av avverkningar och artskyddsfrågor varit i hetluften. Björn Galant, expert på äganderätt och allemansrätt på LRF, ser lågstrålningsområdet i Bollnäs som ett tecken i tiden. 
– Det handlar om att man inte vill ersätta skogsägare för inskränkningar i brukanderätten, säger han. 

Björn Galant på LRF tycker att  allt fler personer gör anspråk på mark de själva inte äger . Foto: LRF

Inskränkningar av mark­användning bli allt vanligare enligt Björn Galant som tycker sig se en trend med flera olika typer av inskränkningar nu jämfört med 20–40 år sedan. 

– Lite förenklat gör allt fler personer anspråk på mark de själva inte äger, säger han. 

Anledningen till att brukanderätten blir allt mer inskränkt tror Galant kan ha att göra med att mycket i dag ska bekostas i samhället, till exempel utbyggnad och underhåll av väg- och tåg­nätet. Istället för att påverka själva äganderätten, då staten är skyldig att ersätta markägaren, läggs allt mer restriktioner på själva brukandet. På så sätt fortsätter markägaren äga marken, men med restriktioner. I slutänden innebär det att markägaren själv får stå för kostnaden, menar Björn Galant.

 – Man tar inte bort ägande­rätten på något sätt, utan inskränker brukandet genom ett flertal regler och inskränkningar. I lågstrålningsområdet utanför Bollnäs handlar det bland annat om restriktioner på att sätta upp master. 

Mer tyckanderätt

I fallet med lågstrålningsområdet finner Björn Galant det även extra anmärkningsvärt att Bollnäs kommun har beslutat sig för att driva frågan. Han menar att det är tvivelaktigt om det är kommunens uppdrag att göra detta.

– Kommunen ska generellt ägna sig åt andra typer av frågor och vi på LRF har svårt att se att kommunen har rätt att driva frågan. 

Att Bollnäs kommun grundar sitt beslut i just elektromagnetiska fält då Folkhälsomyndigheten inte erkänner elöverkänslighet som en diagnos gör frågan mer kontroversiell, menar han.

– Kommunens agerande riskerar att bli grundat på mer tyckanderätt än vetenskap. Man kan fråga sig om de ska ägna sig åt medicinska åkommor som inte har vetenskapligt stöd, säger Björn Galant.

LRF har fått samtal av skogsägare som riskerar att bli berörda av lågstrålningsområdet och han uppmanar alla som är oroade till handling. 

Trend i brukandet

Men trenden går inte enbart mot mer inskränkningar i brukanderätten, menar Björn Galant. Ett uppmärksammat exempel är det från förra månaden gällande domen i det så kallade bombmurklemålet som LRF drivit som principmål. Där fann Mark- och miljööverdomstolen att de inskränkningar som kan läggas på den enskildes brukande måste stå i proportion till samhällsnyttan. 

– Mark- och miljööverdomstolens dom visar att det inte går att vältra över kostnader på den som äger marken på vilket sätt som helst, avslutar Galant. 

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 64 68
E-post: elin@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 12 april 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste