Planer på lågstrålningszon i Bollnäs

I Bollnäs kommun finns planer på att skapa ett 1 900 hektar stort låg­strålningsområde. Detta för att skapa en frizon för elöverkänsliga. Förslaget har stöd hos de lokala politikerna, men många privata skogsägare oroas över vad förslaget innebär för dem.

Många undrar vad som sker med skogsbruket när ett 1900 hektar stort område utanför Bollnäs föreslås bli en lågstrålningszon. Foto: Elin fries

Samhälls­byggnads­kontoret i Bollnäs har uppfört ett planförslag med områdesbestämmelser för ett 1 900 hektar stort område intill Rickebo, cirka 15 kilometer sydväst om Kilafors tätort. Syftet är att säkerställa tystnad, naturupplevelser och framförallt bevara områden med låg elektromagnetisk strålning. Om de nya områdes­bestämmelserna går igenom innebär det begräsningar för utbyggnad av master, radio- och tele­kommunikation, kraft­ledningar och vindkraft. 

Bashir Hajo, är statsarkitekt vid Bollnäs kommun och tycker ärendet är komplext. 

Området som planeras utgörs helt och hållet av skog som ägs av privata skogsägare. I nuläget har Samhällsbyggnadskontoret ingen uppfattning om det bland dessa markägare finns något intresse att skapa tomter för elallergikerna på den berörda marken. I dag finns det endast ett tiotal bostäder i området, de flesta sommarboenden.

 Stor Kritik

Områdesplanerna har väckt stort intresse och mängder av synpunkter, både positiva och negativa, har kommit in från hela landet. På samhällsbyggnadskontoret blev man häpen över responsen.

– Ett stort intresse brukar i vanliga fall innebära mellan 20 och 25 inkommande skrivelser. Nu har vi fått över 150, säger stadsarkitekt Bashir Hajo.

En person som är kritisk till förslaget skriver att ”Förslaget till områdes­bestämmelser är mycket oklart över vad som egentligen ska gälla inom området och bestämmelserna verkar gå långt utöver vad som kan och bör regleras enligt plan- och bygglagstiftningen.”.

Bland den kritik som inkommit har man främst fokuserat på att förslaget hindrar ett modernt skogsbruk, då man använder sig av radiosignaler. Men då det även blir restriktioner på vindkraftverk och mobilmaster ställs även frågan om äganderätt. Många oroliga skogsägare undrar hur beslutet kommer att påverka värdet på deras skog.

Elöverkänsliga positiva

Det stora flertalet som skickat in skrivelser till kommunen vill dock gärna se ett område som fredas från elektromagnetisk strålning. Framförallt har intresse­grupper för elöverkänsliga visat ett stort engagemang, och många av deras medlemmar har hört av sig till kommunen. 

En kvinna skriver ”Det lär väl gå utmärkt för de fåtal boende som eventuellt kan påverkas, att lösa eget surfande med egna routrar hemma som kan nå ut i deras trädgårdar. Här handlar det om ett fåtal att jämföra med många elöverkänsliga i kommunen.”.

Många elöverkänsliga har även sagt sig vilja flytta till Rickebo för att kunna bo på en plats utan strålning. 

Nästa steg 

Härnäst kommer samhällsbyggnadskontoret gå igenom inkomna synpunkter som ska redovisas i en samråds­redogörelse. Där bemöter och kommenterar kommunen dessa synpunkter och gör eventuella justeringar. Därefter ställs planen ut på granskning och är tillgänglig bland annat på kommunens hemsida. Sakägare, myndigheter, allmänhet med flera kommer då ges möjlighet att lämna synpunkter. Först efter granskningen kan förslaget antas eller avslås av kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadskontoret i Bollnäs kommun räknar med att ärendet är klart innan årsskiftet. Hur det kommer att gå är dock svårt att sia om just nu.

– Det kan bli svårt att se följderna av detta i nuläget, avslutar Bashir Hajo.

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 64 68
E-post: elin@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 12 april 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste