Digitalisering för en starkare skogsindustri

Det digitala sågverket håller på att växa frampå Moelven Valåsen i Karlskoga. 
Som ett av åtta innovationsprojekt har man fått finansiering av statliga Vinnova och nu arbetar man för fullt med att digitalisera och effektivisera produktionsflödet – vilket man hoppas ska ge en mer konkurrenskraftig skogsindustri till nytta för hela branschen. 

Moelvens tekniska direktör Peter Rockedahl är en av de ansvariga för ett projekt som genom digitalisering ska öka konkurrenskraften på bolagets sågverk. Valåsens sågverk i Karlskoga är platsen för projektet som pågår till och med 2018.  Foto: Pia Gyllin

Projektet ingår i Vinnovas satsning för att göra Sverige till ett av de ledande länderna i världen inom digitaliserad industri. Arbetet vid Valåsen startade i januari och drivs av en projektgrupp på ett tiotal personer. Peter Rockedahl, teknisk direktör på Moelven, är en av dem. 

– Projektet är ett sätt att reindustrialisera väst­världen och hindra utflyttningen av produktion till lågkostnadsländer. Målet är att effektivisera produktionsprocessen genom digitalisering för att på så sätt stärka konkurrens­kraften på den internationella marknaden, säger han.

Kopplar samman 

På Moelven handlar det konkret om att de många olika maskingrupper som finns på sågverket kopplas ihop så att informationen samlas på ett ställe. I dag lagras informationen i varje maskingrupp och det dröjer innan information från en del i kedjan kommer fram till en annan.  

– Vi behöver få styr på värdekedjan så att vi kan se vad som behöver ändras, vad det är som slöar ner systemet alternativt vad som bidrar till effektivitet, säger Peter Rockedahl. 

Tidigare har tekniken inte varit tillräckligt avancerad för att tillåta en samordning av den gigantiska mängd information och data som genereras i de olika delarna av ett sågverk, men nu har tekniken utvecklats.  

– Istället för att dag två få information från en maskin i början av kedjan att något gått fel – och så har vi fortsatt köra i flera timmar till – kan man nu få informationen efter kanske en timme så att man kan korrigera processen mycket snabbare, säger Peter Rockedahl som menar att denna tids­besparing kommer att spara mycket pengar då varje stilla­stående minut i ett sågverk kostar.   

Behålla industrin 

– Det är en stor nytta även för skogsägarna. De behöver en effektiv svensk bas­industri eftersom skogen­­ där den växer inte är värd mer än naturvärdet om det inte finns någon industri som kan ta hand om virket. I och med att sågverken på det här sättet blir effektivare kan man hantera större volymer, berättar Rockedahl.  

– Vi behöver utveckla sökandet efter mer specifika träprodukter redan i skogen.­Detta är ett arbete som kan bidra till att mer volym av trävaror sågas, istället för att bli massa eller bränsle och på så sätt ger mer­värden för leverantören av skogsråvaror.

Effektiviseringar brukar ofta vara likställt med neddragningar på personalsidan, men det är inte tanken här.  

– Vi kalkylerar inte på något sätt med en minsk­­ad bemanning. Det handlar bara om att bli mer konkurrenskraftiga.  

Projektet pågår fram till 2018 och om det slår väl ut kommer man troligtvis införa system­et på ett eller flera av Moelvens övriga sågverk i Sverige och Norge.  

Det digitala sågverket 

Moelven Valåsen, RISE, RemaSawco och Schneider Electric står bakom projektet som genomförs vid Moelvens sågverk i Karlskoga under en period på två år.  

Målen är en ökad processeffektivitet på 15 procent, ökat produktvärde på 10 procent och en reducerad energi­användning på 10 procent.  

Forskningsprojektet  är beräknat till totalt tio miljoner kronor, varav fyra ges i stöd av statliga Vinnova och resten betalas av de deltagande företagen.  

Pia Gyllin
Pia Gyllin
Tel: 019-16 64 68
E-post: pia@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 21 april 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste