Pengar till Green Innovation Park i Uppsala

Tillväxtverket har gett SLU och Akademiska Hus sex miljoner kronor för att utveckla deras satsning på ett centrum för de gröna näringarna i Uppsala.

Campus Ultuna och Akademiska hus har fått sex miljoner av Tillväxtverket för att utveckla Green Innovation Park. Foto: Mikael Wallerstedt/SLU

Satsningen går under namnet Green Innovation Park och tanken bakom det hela är att öppna upp Campus Ultuna för framförallt företag inom de gröna näringarna. Det finns en vision om att skapa en kreativ innovationsmiljö med en aktiv samverkan mellan de olika företagen samt forskare och studenter på SLU. Målet är att etablera 200 företag av olika storlekar, både företagshotell och med inkubatorverksamhet. Det finns även tillgång till mer mark för att bygga nya lokaler till större företag.

– Vi vill utveckla Ultuna till Sveriges främsta centrum för grönt näringsliv. Stödet från Tillväxtverket ger oss förutsättningar att nå resultat snabbare. Det är även en viktig bekräftelse på vår satsning, säger Per Nilsson, fastighetschef på Akademiska Hus, i ett pressmeddelande.

Främjar samarbetet

Pengarna på sex miljoner kronor kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden och kommer att ges under en period av tre år.

I motiveringen skriver Tillväxtverket bland annat att ”Projektet bidrar till att främja samarbetet mellan akademi och omgivande näringsliv. Projektet kan ses som ett klusterinitiativ som har potential att bli starkt nationellt”. Uppsala kommun och regionförbundet är också med och stödjer projektet sedan innan, vilket också sågs som en anledning till att projektet skulle få det ekonomiska stödet.

– Det här ger oss möjlighet att växla upp verksamheten och satsa ännu mer på att stimulera samverkan mellan företagen och SLU:s forskare och studenter, säger Sara Brännström, SLU:s projektledare för Green Innovation Park, i ett uttalande.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 15 januari 2016

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste