Nyhet från Skogsaktuellt 2013-12-16

Torsburgen - unik mitt i katastrofen

I juli 1992 låg det ett rosagrått moln över Torsburgen på Gotland. En brand som rasade i flera dagar ödelade 1 000 hektar – mark som i dag har en helt unik fauna.

Rolf Niklasson var en av många som var på plats vid Torsburgen när branden rasade 1992. I dag är naturen i området fortfarande påverkad av brandens härjningar – och kommer att vara för lång tid framöver. Foto: Pia Gyllin

Den stora branden lever kvar i många gotlänningars minne. Rolf Niklasson var en av öborna som var med och högg brandgator och hjälpte brandkåren. Han jobbade vid den tiden för Skogsstyrelsen, dåvarande Skogsvårdsstyrelsen.

– När man kom dit på lördagsmorgonen var det en konstig känsla, det låg som ett rosagrått lock över området. Det var elden som speglade sig i något dis – och så skulle man rakt in i det. Det var otäckt, minns Rolf när han guidar i den del av skogen uppe på Torsburgen där branden startade.

Vitmåran trivs på de områden som blev mest eldhärjade. Det var också det första som började växa efter branden, minns Rolf Niklasson. – Jag har aldrig sett dem så vita som när de stack upp mitt i allt det svarta.

Minst 100 år

Torsburgen var naturreservat innan branden, men efteråt utökades området till att även innefatta mark nedanför upphöjningen. I dag är det en unik miljö uppe på platån.

– På vissa ställen kan man inte se att det har hänt något, medan andra.., avbryter Rolf sig själv medan han tittar ut över landskapet som är helt olikt något annat.

– Tallarna som växer på de delar som inte drabbades är bara 15 meter max och de är några hundra år. Det här har aldrig varit väldens mest produktiva skogsmark, och när förnalagret brann bort kan man räkna ut med arm­bågen att förutsättningarna blev ännu sämre.

Drygt 20 år efter branden har växtligheten ändå börjat repa sig, men den har fortfarande lång väg att gå.

– Innan vi är tillbaka i det skick som det var innan det brann pratar vi om minst hundra år, säger Rolf.

Återplanterat träd

Skogsstyrelsen gjorde ett flertal försök i områden nedanför platån, den så kallade burgen, där man planterade björk, tall, österrikisk svarttall och lärk. Man startade våren 1993.

– Björken borde inte växa särskilt bra – men det gör den! säger Rolf.

Att man valde svarttall berodde delvis på att den är mer tolerant mot hög kalkhalt och att det blir mycket förna av trädets långa barr.

Flera markägare satte igång med planteringar och på vissa håll har dessa utvecklats bra, berättar Rolf som säger att man där inte ser så många spår efter branden.

– Men på de grundaste markerna eller där all förna försvann är det naturligtvis sämre utveckling. Där är det som uppe på burgen fråga om något eller flera hundra års perspektiv, avslutar han.


► Torsburgen
Torsburgen är en av Gotlands mäktigaste inlandsklintar och en av Europas största fornborgar. Torsburgen ligger i Kräklingbo socken på östra Gotland. 
Platån uppe på Torsburgen är cirka 1,2 kvadratkilometer. Den högsta punkten ligger drygt 71 meter över havet. Mot väster, norr och öster avgränsas Torsburgen av 10-25 meter höga stup.


► Branden
Skogsbranden på Gotland 1992, även kallad Kräklingbobranden, inträffade tidigt på morgonen den 9 juli 1992 då det började brinna i skogen på den södra delen av Torsburgen.
Branden krävde inga människoliv men utvecklades till en av landets största skogsbränder. Efter ett dygn, på morgonen den 10 juli, var branden en kilometer bred och cirka fem kilometer lång. Skogsbranden omfattade ett område på drygt 1 000 hektar, varav cirka 740 hektar produktiv skogsmark i områdena i främst Kräklingbo och Gammelgarn. 41 markägare drabbades. Den totala kostnaden för räddningsinsatsen beräknas till cirka 18,5 miljoner kronor.


Pia Gyllin
Tel: 019-16 64 68
E-post: pia@skogsaktuellt.se

Kommentera artikeln »

Här kan du kommentera nyheter på skogsaktuellt.se. Du kan berömma, utveckla eller kritisera. Allt ska dock ske sakligt och tonen ska hållas respektfull.

Kommentarerna granskas innan publicering, vi förbehåller oss rätten att radera inlägg som är kränkande, rasistiska eller har sexistiskt innehåll.Vi förbehåller oss också rätten att radera inlägg som inte för debatten framåt.

Du som kommenterar måste uppge namn samt en korrekt e-postadress. Signaturen publiceras på hemsidan och i tidningen.

Utvalda kommentarer kan komma att publiceras i Skogsaktuellts tryckta upplaga.

Skriv SA i rutan

Tipsa någon om denna artikel »

Södra utvecklar skogsbränslehanteringen Södra övergår till mer skonsamma metoder vid skogsbränslehantering. Detta bland annat för att minska risken för markskador i skogen. Som ett led i denna utveckling görs nu en upphandling av entreprenörer just för hantering av skogsbränsle. KommenteraPublicerad 2015-03-27 Seminarium om landsbygdens tillväxt För att landsbygden ska leva behövs företagare, infrastruktur och service. Hur det ser ut i dag och vilka möjligheter och utmaningar som landsbygdens står inför diskuterades på seminariet. KommenteraPublicerad 2015-03-27 Ökad klyvkraft till Palax vedprocessorer Om kapaciteten i klyvningen ökar så ökar också produktiviteten i hela vedhanteringen. På MaskinExpo, den 28-30 maj, kommer Närlant att visa upp Powerspeeeds klyvcylindrar och hur de kan förbättra just kapaciteten i klyvningen. KommenteraPublicerad 2015-03-27 430 miljoner till skydd av natur I vårbudgeten satsar regeringen 430 miljoner på skydd och skötsel av värdefull natur. Bakgrunden till satsningen är att många markägare står utan ersättning för mark de äger men inte längre får bruka. KommenteraPublicerad 2015-03-26 Mer samsyn

Nu tar Skogsstyrelsen i samarbete med skogsbruket, andra myndigheter och organisationer nästa steg för att tydliggöra hur man kan ta bra miljöhänsyn i skogen.

KommenteraPublicerad 2015-03-25
Miljöhänsynen dubbelt så stor som man trott I genomsnitt så lämnar det svenska skogsbruket 8 procent av avverkningsarealen i miljöhänsyn, en del lämnar så mycket som en tiondel. Det här innebär att miljöhänsynen vid avverkningar är ungefär dubbelt så stor som man tidigare trott. KommenteraPublicerad 2015-03-24 1,5 miljoner till naturvård i Västerbotten Länsstyrelsen i Västerbotten har beviljat totalt 1,5 miljoner kronor till 13 lokala naturvårdsprojekt, så kallade LONA-projekt, i länet. KommenteraPublicerad 2015-03-24 Ny sågteknik kan spara miljoner I dag kan man inte luta klingan i ett sågverk, vilket leder till att det blir spill. Men med en ny metod får man ut maximal effekt för varje enskild stock och kan spara miljoner. KommenteraPublicerad 2015-03-23 "Dödskul" KRÖNIKA. Det är väl ett ålderstecken men faktum är att jag börjat läsa dödsannonser, det gjorde jag aldrig förut. Nu hittar jag från tid till annan vänner och arbetskamrater som definitivt ”slutat röka”. KommenteraPublicerad 2015-03-23 Kubben väl värd att ta ut De flesta träd som fälls i en gallring blir massaved, som ger låga inkomster just nu. Men den skogsägare som har möjlighet att också sortera ut kubb – korta stockar på fasta längder i klena dimensioner – kan räkna med att få ut lite mer. KommenteraPublicerad 2015-03-20 För tidigt att analysera älgförvaltningsmodellen Skogsstyrelsen har undersökt vilken påverkan den nya älgförvaltningsmodell som infördes 2012 haft på balansen mellan skog och vilt. Slutsatsen är att det ännu är för tidigt att yttra sig. KommenteraPublicerad 2015-03-20 Sänkt reporänta igen Riksbanken har tagit beslut om att ännu en gång sänka reporäntan. Detta gör man med tanke på att den senaste tidens förstärkning av kronan riskerar att avbryta inflationens väg uppåt. KommenteraPublicerad 2015-03-18 TRÄinee – nytt koncept med dubbla vinnare Vid Träcentrum i Nässjö utbildas ungdomar för träindustrin via en unik utbildning, TRÄinee. Detta sker i nära samarbete med träföretag och hittills har upplägget varit en succé.
– Efter första utbildningsomgången fick nio av tio kursdeltagare jobb, säger Marie Palm, projektledare vid Träcentrum.
KommenteraPublicerad 2015-03-18
Energieffektiv metod att tillverka nanofibrillär cellulosa prisas En forskargrupp från Japan och Frankrike får Marcus Wallenbergpriset 2015 för deras vidareutveckling av en energieffektiv metod att tillverka nanofibrillär cellulosa. Den banbrytande upptäckten belönas med två miljoner kronor. KommenteraPublicerad 2015-03-17 Nästan 14 miljoner till skogsforskning Skogssällskapet och närstående stiftelser fördelar i år sammanlagt 13,6 miljoner kronor till kunskapsutveckling och forskning om skogshushållning och naturvård. KommenteraPublicerad 2015-03-17 Mycket spritt barrvirke kvar efter stormen Egon Upparbetningen av stormskadat virke efter Egon går framåt, men fortfarande finns det mycket barrvirke som är spritt i skogen och behöver tas om hand på grund av den ökade risken för granbarkborreangrepp. KommenteraPublicerad 2015-03-16 Världens högsta träskrapa snart verklighet Ett trähusbygge som räknas som det största i världen kommer allt närmare byggstart. 83 meter och 24 våningar högt har österrikiska HoHo Wien väckt både stor uppmärksamhet och kritik. KommenteraPublicerad 2015-03-16 Idén som får det att rulla i Hassela På besök hos Tomas Jonsson, vd för Hassela Skogsprodukter AB (HSP), som tillverkar griputrustningar under namnet Gripen. KommenteraPublicerad 2015-03-16 Ny vd för Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA

Lena-Liisa Tengblad, 50 år, har utsetts till ny vd för Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA. Hon tillträder befattningen den 24 april.

KommenteraPublicerad 2015-03-13
Formstabila plankgolv från Småland När friherre Adolf-Fredrik Rappe 1967 flyttade ut köttrasdjuren ur bondgården och istället började tillverka plankgolv i stallet, var det början på en ny epok för familjeföretaget. I dag används småländska Rappgos plankgolv med flerskiktsfunktion av de stora arkitekterna runt om i världen. KommenteraPublicerad 2015-03-13 Landsbygdens folk och landsbygdens framtid DEBATT. Landsbygden hamnar ofta i samma fack som skolan, integrationen och ungdomsarbetslösheten. Den diskuteras och dryftas i media, av politiker och av oss i lantbruks­näringen som ett problemområde. KommenteraPublicerad 2015-03-11 Sveaskogs vd vald till ordförande för Eustafor

En tredjedel av Europas skogar, 30 miljoner hektar, har numera en ordförande från Sverige som heter Per-Olof Wedin.

KommenteraPublicerad 2015-03-10
För tidigt att analysera älgförvaltningsmodellen Skogsstyrelsen har undersökt vilken påverkan den nya älgförvaltningsmodell som infördes 2012 haft på balansen mellan skog och vilt. Slutsatsen är att det ännu är för tidigt att yttra sig. KommenteraPublicerad 2015-03-09 Positivt resultat för Norrskog Skogsägarna Norrskog redovisar ett positivt resultat för 2014: rörelseresultatet för koncernen blev plus 64 miljoner kronor. Året innan var siffran minus 66 miljoner. KommenteraPublicerad 2015-03-09 Han vill ersätta oljan med torv Den är billig att producera och ett högvärdigt bränsle. Om hinder i form av stränga regler för torvproduktion försvinner kan torv bli en viktig energikälla för Sverige, tror branschföreningen Svensk Torvs vd Claes Rülcker. KommenteraPublicerad 2015-03-09 Nya rön från forskare: torvproduktion positivt för klimatet Dikade torvmossar läcker stora mängder koldioxid samtidigt som torven bokstavligen går upp i rök. Att skörda torven och använda den effektivt kan vara bättre för klimatet, menar forskaren Mats Olsson. KommenteraPublicerad 2015-03-09 Tryggare för skogsägare Den 1 mars i år trädde den nya virkesmätningslagen i kraft. Lagen bidrar till en förenkling för både skogsägare och virkesköpare som ges en mer likvärdig möjlighet. Dessutom omfattar den nya lagen hela trädet. KommenteraPublicerad 2015-03-06 Har du miljökvalitetsmål för din egen skog?

LEDARE. I dagarna har en remiss från Skogsstyrelsen varit på sedvanlig remissrunda. Organisationer, föreningar och privatpersoner har givits möjlighet att tycka till om det nationella miljökvalitetsmålet ”Levande skogar”. Jag har noga studerat denna remiss. Det fick mig att fundera på hur mitt miljökvalitetsmål borde utformas för min egen skog. Har du funderat över ditt? 

KommenteraPublicerad 2015-03-05
Luftföroreningarnas effekter i skogen - 30 år senare I 30 år har Skogsstyrelsen studerat skogsskadeutvecklingen på flera hundra observationsytor i svenska skogar. Nu har man sammanställt resultatet. KommenteraPublicerad 2015-03-02 ”Upp flyga orden” KRÖNIKA. Jag gillar ord och ordkombinationer. Inte så originellt av en journalist kanske, det är ju på dem jag delvis försörjer mig. Kanske är det en konsekvens av att jag börjar bli gammal och gnetig men nu tycker jag mig se att allt fler slarvar med orden, kort sagt pratar eller skriver strunt. KommenteraPublicerad 2015-02-25 Fler nyheter i nyhetsarkviet »

Läsarbilder

Skogen betyder för mig mångfald och en naturresurs, att koppla av med svampplockning, att se de vackra blommor som vilda träd har. Foto: Gunnar Sihlén, Västra Torup