Fossilfria lantbruk i fokus för nytt projekt

Nyligen inleddes projektet ”Fossilfria lantbruk” vars syfte är att utveckla en modell för hur fossila bränslen i lantbruksföretag kan ersättas av förnybara energikällor.

Modellen, som ska vara klar under nästa vår, kommer att presenteras i form av en utbildningsserie och en handbok. Projektet bygger på erfarenheter från tre östgötska växtodlingsgårdar som har ersatt 90 procent av sin fossila energiförbrukning med förnybart. Projektet ska utveckla en modell som beskriver metoder och investeringar för hur fossila bränslen i ett lantbruksföretag kan ersättas av förnybara energikällor.

Nya möjligheter

Det svenska jordbrukets användning av fossila bränslen till transporter, bearbetning, torkning och uppvärmning beräknas varje år ge upphov till ungefär en miljon ton koldioxid, enligt ett pressmeddelande. Utöver en minskning av miljöpåverkan inom jordbruket har projektet som ambition att skapa möjligheter för svenska lantbruksföretag att utveckla sina affärer.

Stort intresse

– Energianvändning och bränsleval är otroligt viktiga frågor för lantbruket och intresset kring energieffektivisering och bioenergi är stort bland lantbrukare i hela landet. Vi har som ambition att det här projektet ska leda till en minskad miljöpåverkan men också skapa utrymme för en positiv affärsutveckling, säger Magnus Börjeson, ordförande för AgroÖst som är projektägare.

Fossilfritt producerade råvaror

En fossilfri drift och produktion innebär att företaget kommer att kunna erbjuda fossilfritt producerade råvaror. Vete och råg, producerade under fossilfria former, utgör råvaran i olika produktionskedjor och kan utgöra en pusselbit med marknadsföringsvärde i andra företags klimatkoncept. Projektet finansieras av Jordbruksverket, genom den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektägare är AgroÖst och projektledare är Energikontoret Östra Götaland. Projektet pågår under 21 månader.

Skogsaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades måndag den 29 april 2013

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

#Meskoog

#Metoo-kampanjen blir säkerligen en vattendelare när det gäller umgänget mellan män och kvinnor. Man ska vara tondöv när det gäller att läsa av samhällsdebatten om man fortsätter med skamliga tonfall och grepp mellan könen. Kort sagt: det gäller att hålla tassarna och tonsillerna i styr!
I och för sig verkar det ofta handla om andra saker än sex. Få män är väl så dumma att de tror att en kvinna skälvande av åtrå kommer att kasta sig om halsen på den man som tafsat på henne och verbalt gått över gränsen. (I och för sig finns det damer som också burit sig illa åt.)

Kommentera