Avverkningsbeslutet i Kvikkjokk upphävs

Det omdiskuterade avverkningsbeslutet i Änokdeltat i Kvikkjokk i Jokkmokks kommun har upphävts. Skogsstyrelsen kommer dock att försöka överklaga förvaltningsrättens dom som upphävde avverkningstillståndet.

För avverkning av fjällnära skog krävs tillstånd från Skogsstyrelsen, vilket i Kvikkjokk gick igenom. Naturskyddsföreningen överklagade då avverkningstillståndet och vann tvisten med hänvisning till paragraf 18 i skogsvårdslagen som säger att tillstånd till avverkning inte får ges när avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvård eller kulturmiljövården. Domen blev unik eftersom lagen aldrig tidigare använts.
Att ett avverkningsbeslut från skogsstyrelsen upphävs är mycket sällsynt, och nu ska domen analyseras, berättar distriktschef Carina Olofsson Boström för Sveriges radio.
Hon säger även att Skogsstyrelsen diskuterar en överklagan, vilken man i så fall har tre veckor på sig att inkomma med.

Läs även debattinlägget från Skogsstyrelsen i mars i år: "Skogsstyrelsens beslut om Änokdeltat är omsorgsfullt avvägt"

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades måndag den 31 oktober 2011

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Kommenterarer till artikeln

Niklas skrev 2011-11-04 01:44:36:

Johan Bergstedt! En demokrati, som i praktiken endast omfattar 349 riksdagsledarmöter, kan knappast kallas demokratisk. Ett utvecklat samhälle kännetecknas av ytterst få, men kloka och lättbegripliga lagar. Ett primitivt samhälle däremot, kännetecknas av många detaljerade och snåriga lagar och förordningar. Tyvärr blir samhället allt mer primitivt, vilket enkelt visas med följande utvecklingslinje: Tio guds bud -ca 100 ord. Amerikanska frihetsförklaringen - ca 400 ord. EU:s förordning om matärter - ca 25000 ord. Detta är ren samhällsinveckling - som är raka motsatsen till samhällsutveckling! Dessutom är det oacceptabelt att enskilda markägare ska tvingas få hundratusentals eller miljontals kronor av sin egendom konfiskerad - oftast utan rimlig ersättning - på grund av några SNF-medlemmars hobby. Det är ju lätt för både domstolen och SNF att leka med andras pengar.


Johan Bergstedt skrev 2011-11-03 12:21:25:

Lagarna har ju fattats i demokratisk ordning så varför klaga? ALLA lagar innebär ingrepp i människors liv, men vitsen är ju att lagen ska ha mer än en individs bästa för ögonen.


Niklas skrev 2011-10-31 13:13:24:

För jävligt att utomstående miljöorganisationer ska ha rätt att överklaga skogsstyrelsens avverkningsbeslut. Jag hoppas verkligen att både markägare och skogsstyrelsen överklagar domen och att högre instanser ser mer nyktert på markägarnas rättigheter till sin egen mark än vad förvaltningsdomstolen har gjort.

Senaste