SCA höjer virkespriser

SCA höjer priset på massaved inom företagets hela verksamhetsområde med 20 kronor per m3fub (fastkubikmeter under bark). Dessutom höjs priset på talltimmer i Norrbotten och Västerbotten med 40 kronor per m3fub. Prishöjningarna gäller från den 7 oktober.

Och i Jämtland och Västernorrland införs en extra kontrakteringspremie för alla timmersortiment på 30 kronor per m3fub.
Utöver höjningarna av virkesprislistorna och kontrakteringspremien betalar SCA som tidigare premier för bland annat bärighet och åtkomst. Dessa utgår oberoende av andra tillägg, skriver skogsbolaget i ett pressmeddelande.

Skogsaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades torsdag den 08 oktober 2009

Senaste

Klimatvinster genom ökad kolinlagring i skog

EU vill även efter det stundande klimatmötet i Paris ha en ledande roll i bekämpningen av växthusgasutsläppen, men hittills har åtgärderna inom EU för att nå klimatmålen varit alltför ensidiga. Därför bör man ha för avsikt att inkludera fler billiga åtgärder, såsom kolinlagring i skog, i sin egen klimatpolitik. Då uppnår man maximal klimatnytta till lägst kostnad, menar Miriam Münnich Vass i en avhandling från SLU.

Kommentera

Hashtagar kan ge svenskt skogsbruk en skjuts i rätt riktning

Debatt. Rubriker i media antyder att svenskt skogsbruk skulle vara på väg in i någon form av kris igen. För vilken gång i ordningen undrar man? Men att sitta och deppa över låga massavedspriser, mark­ägare som inte vill sälja och entreprenörer som kräver bättre betalt för sitt jobb lär knappast hjälpa i det här läget, men det är kanske inte nödvändigt heller. Intresset för trä och skog är enormt.

Kommentera