Nyhet från Skogsaktuellt 2009-06-09

Ändrade jakttider för gäss och småvilt

Från och med den 1 juli ändrar regeringen några av jakttiderna, bland annat för gäss och småvilt. Detta till följd av att klimatproblematiken och förskjutna årstider har gjort att förhållandena för de vilda djuren i Sverige har förändrats. Det uppger regeringen i ett pressmeddelande.

Utökad jakttid på Kanadagås. Foto: Kevin Tuck, Stock xchng

Jakten på gäss berörs i hög grad. Grågås och kanadagås har ökat kraftigt och milda vintrar gör det möjligt för gäss att övervintra i södra Sverige med stora skador på jordbruks-grödor till följd. Jakttiden utökas därför, skyddsjakten på grågås utökas och en ny bestämmelse om skyddsjakt på vitkindad gås införs. En ny bestämmelse införs att grågås som utgör en sanitär olägenhet ska få jagas.
Till skydd för småviltet återinförs en bestämmelse om att årsunge av rödräv får jagas hela jaktåret. Korp får skyddsjagas för att förhindra skador inom anläggningar för viltuppfödning, hönsgårdar och liknande.

För vigg och ejder införs ett gemensamt jaktslut i både inland och skärgård. Det blir också ett gemensamt datum för jaktstart på hare bestäms också för hela landet. Jakttiden på gräsand förlängs med en månad i syd- och mellan Sverige. Antalet gräsänder har ökat och fler stannar kvar över vintern.
Jakttiden för svärta utgår. Populationen har minskat kraftigt och det är inte längre biologiskt försvarbart att nyttja svärta som en jaktlig resurs, skriver regeringen.

Skogsaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Kommentera artikeln »

Här kan du kommentera nyheter på skogsaktuellt.se. Du kan berömma, utveckla eller kritisera. Allt ska dock ske sakligt och tonen ska hållas respektfull.

Kommentarerna granskas innan publicering, vi förbehåller oss rätten att radera inlägg som är kränkande, rasistiska eller har sexistiskt innehåll.Vi förbehåller oss också rätten att radera inlägg som inte för debatten framåt.

Du som kommenterar måste uppge namn samt en korrekt e-postadress. Signaturen publiceras på hemsidan och i tidningen.

Utvalda kommentarer kan komma att publiceras i Skogsaktuellts tryckta upplaga.

Skriv SA i rutan

Tipsa någon om denna artikel »

DEBATT: Skogsägarna vill ha samverkan kring skogens vatten!

Skogsägareföreningen Norrskog menar att Vattenmyndigheten Bottenhavet genom illa underbyggda schablonlösningar, direktiv och pekpinnar riskerar att släcka det stora engagemang i vattenfrågor som finns i skogsägarkåren.

KommenteraPublicerad 2015-04-27
Belåna fastigheten – ingen dum idé Att belåna sin fastighet för att kanske investera i något som ger högre avkastning är inget ovanligt. Däremot gäller det att ha kontroll på vad pengarna investeras i och att se till så att möjligheten till återbetalning finns även om investeringen inte går som beräknat. KommenteraPublicerad 2015-04-27 Ökade massavedspriser i USA

I västra USA har massabrukens råvarukostnader ökat betänkligt under det senaste året. Resterande delar av landet har dock endast upplevt blygsamma prisökningar, detta enligt North American Wood Fiber Review.

KommenteraPublicerad 2015-04-24
Nytt mekaniskt skydd mot snytbagge Efter att testat det mekaniskt snyt­bagge­skyddet Hylonox vid Sveriges Lant­bruks­univers­itet lanseras det till kund. KommenteraPublicerad 2015-04-23 Stigande virkespriser hittills i år

Under det första kvartalet 2015 så har snittpriserna på såväl sågtimmer som massaved stigit. Detta rapporterar Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande i dag.

KommenteraPublicerad 2015-04-22
Metsä miljardinvesterar i nästa generations bioraffinaderi i Äänekoski I dag har Metsä Fiber, en del av Metsä Group, tagit beslutet att bygga ett bioraffinaderi i Äänekoski, Finland. Investeringen om 1,2 miljarder euro, eller 11,2 miljarder kronor, kommer att vara den största i den finska skogsindustrin. KommenteraPublicerad 2015-04-21 Fler lämnade hänsynsträd och ökad mängd död ved I dag publicerar Skogsstyrelsen resultat från uppföljningar av miljöhänsyn vid slutavverkning. KommenteraPublicerad 2015-04-20 Lyssna till Theodor Kallifatides tankar om skog.

Under Skogsnäringsveckan höll Theodor Kallifatides en tankevärld sejour om människor, skog och natur på temat, ”Vi lever i ett välsignat land”. För de flesta är Kallifatides känd som stor tänkare och författare.

KommenteraPublicerad 2015-04-20
”Det är inte speciellt krångligt” 7 000 privata skogsägare använder sig av PC Skogs digitala skogsbruksplan. En av dem är Hans Dahlström.
– Jag avsätter ungefär någon timme om året, mer behövs inte, säger han.
KommenteraPublicerad 2015-04-20
Nya skatteregler förändrar skogsbruket? Krönika. Nästa år är det tänkt att skattereglerna för enskild firma ska ändras, eller som utredningen med det byråkratiska namnet ”Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag” kallar det: förenklas. I praktiken kan detta istället innebära skattehöjningar, speciellt för branscher i behov av långa periodiseringar som skogsbruk. KommenteraPublicerad 2015-04-17 Segerstéen avgår, Lena Ek föreslås som efterträdare Christer Segerstéen avgår som ordförande för Södra Skogsägarna. Som ersättare föreslår valberedningen förra miljöministern Lena Ek. KommenteraPublicerad 2015-04-16 Vimek - omsättningsrekord

Sen tidigare har Vimek varit etablerade i USA och Kanada men nu kommer de även etablera sig i Brasilien.

KommenteraPublicerad 2015-04-15
Håll koll på skador i din skog med webbtjänst från SLU I dagarna lanserar SLU en ny version av tjänsten Skogsskada. I verktyget kan man på ett snabbt och enkelt sätt lära sig om skador på skog, och man kan dessutom rapportera in skogsskador. KommenteraPublicerad 2015-04-15 Låg ränta bra tillfälle att amortera För första gången har vi minusränta i Sverige. Men vad innebär det egentligen och hur påverkar det dig som skogsägare? KommenteraPublicerad 2015-04-15 I dag inleds årets Skogsnäringsvecka I dag invigs årets Skogsnäringsvecka, som kommer att innehålla föredrag av politiker, branschpersonligheter och andra för skogen relevanta personer. Invigningsdagen kan följas direkt på SVTplay. KommenteraPublicerad 2015-04-14 Minskade körskador med militär teknologi I ett forskningsprojekt på Skogforsk utvärderas en ny typ av banddriven skotare med militärt ursprung som ska kunna minska körskador, öka produktiviteten och förbättra förarens arbetsmiljö. KommenteraPublicerad 2015-04-13 Från enkel kran till toppmodern storskördare I serien "På besök hos" är det nu dags för en rundtur i Rottnes fabrik där produkter som Börjekranen och Rottne Blondin sett dagens ljus. KommenteraPublicerad 2015-04-13 Snart öppnar brandområdet för allmänheten Det har sedan det brann i Västmanland i somras varit förbjudet att vistas i det brandhärjade området. Förbudet kommer dock antagligen att hävas efter vårflod och tjällossning, detta rapporterar SR:s Dalanytt. KommenteraPublicerad 2015-04-09 Trä kan ersätta olja i kolfiber Kolfiber används i dag som ersättning för stål i exempelvis elbilar, flyg och vindkraftverk. Men materialet är dyrt och tillverkas av miljöbelastande olja. Svensk forskning visar att trä kan ersätta olja i kolfiber. KommenteraPublicerad 2015-04-09 Stor potential för skogsbaserad elproduktion Biokraft, eller el baserad på biobränslen, har stor potential att utvecklas i Sverige. Detta hävdar Svenska Bioenergiföreningen, och med anledning av detta så har ett samarbete med universitet och näringsliv inletts för att bistå energikommissionen med kunskap och slutsatser. KommenteraPublicerad 2015-04-08 Skador på forn- och kulturlämningar kan minskas Skogsstyrelsen kan efter ett års åtgärder i Norr- och Västerbotten se att det går att minska skadorna på kända forn- och kulturlämningar vid skogsbruk. KommenteraPublicerad 2015-04-07 Lägsta internationella timmerpriserna på två år I en marknadsöversikt från Wood Resources International rapporteras att timmerpriserna globalt är på den lägsta nivån på två år, dock med stora regionala variationer. KommenteraPublicerad 2015-04-07 Svensk skogsindustri har halkat efter

Tas digitaliseringsutvecklingen på allvar av skogsbolagen? När jämförelsen görs med andra branscher som sysslar med "Business-to-business" visar det sig att skogsindustrins mognad är eftersatt. Det verkar dock bli bättre på sikt.

KommenteraPublicerad 2015-04-07
Viktigt att kontrollera allt innan köp Det gäller att tänka ­igenom allt, både en och två gånger, när man ska köpa en skogsfastighet. Det finns nämligen många osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till. Vi lät två experter tipsa om vad man inte ska missa att kontrollera. KommenteraPublicerad 2015-04-07 Mottagarna av årets Guldkvistar klara Vid invigningen av årets skogsnäringsvecka så kommer H.K.H. Prins Carl Philip att å Föreningen Skogens vägnar dela ut Greve Carl Bernadottes Skogspris, och dessutom så kommer hela tre stycken Guldkvistar att delas ut. KommenteraPublicerad 2015-04-02 Varför ska vi värna jordens skogar och det som finns i dem? Debatt. För vår egen skull, förstås. Av ren självbevarelsedrift. Både vi som lever nu och våra framtida ättlingar kommer att vilja ha virke och ren luft, men också arbetstill­fällen, rekreationsområden, jaktmarker och mycket annat. Och vem vet – långt inne i någon regnskog kanske en ännu oupptäckt växt ruvar på lösningen till cancerns gåta?
Vi måste naturligtvis vara beredda på att framtida generationers behov kan vara rätt annorlunda än våra egna. De ekskogar som en gång planterades för att säkerställa att flottan hade virke till krigsfartyg behövdes inte för detta ändamål när produkten väl var leveransklar. Jämfört med många andra saker i vårt samhälle har skogen ett långt tidsperspektiv.
KommenteraPublicerad 2015-04-02
Pelletsproduktionen ökar i Sverige Samtidigt som den inhemska konsumtionen av pellets minskar, så ökar produktionen i Sverige. Eftersom den minskade produktionen främst drabbar importerad pellets så ökar den svenska självförsörjandegraden som en följd av denna utveckling. KommenteraPublicerad 2015-04-01 LEDARE: Plandemokrati Inte nog med att vi haft en planekonomisk åskådning på skogsbranschen under lång tid där inriktningen handlat om rikes bästa, nu smyger det sig in en snedvriden demokrati också! Vi rör oss i skogen mot något som jag kallar plandemokrati!  
Med planekonomi menar jag ett system där staten styr ekonomin vilken bygger på att man ofrivilligt ska lyda administrativa och politiska regler så att samhället utvecklas åt ”rätt” håll, inte nödvändigtvis gynnas medborgarna samtidigt. Exempel: du måste avverka i syfte att försörja industrin och gynna exporten. Detta system har vi haft länge.
KommenteraPublicerad 2015-03-31
Setra investerar i både Malå och Färila Under 2015 så investerar Setra i sina två sågverk i Färila och Malå. Målet med investeringarna är att stärka sågverkens konkurrenskraft. KommenteraPublicerad 2015-03-31 Pengar till samebyarna för att minskade skador

Länsstyrelsen Västerbotten har fördelat 876 000 kronor som Naturvårdsverket avsatt för att minska barmarksskador i fjällmiljön. Pengarna går till samebyar och ska begränsa skador från renskötselns terrängkörning.

KommenteraPublicerad 2015-03-31
Fler nyheter i nyhetsarkviet »