Nyhet från Skogsaktuellt 2008-04-24

Omstridd vildsvinsfälla

Före detta länsjaktvårdaren Evald Hellgren har konstruerat landets första godkända levandefångstfälla för vildsvin. Men Jägareförbundet tycker inte om fällan.

Den nyutvecklade vildsvinsfällan "Sinkabirum Kombi" kan låsas både framtill och baktill. Foto: Evald Hellgren

Evald Hellgren i Skellefteå har tidigare arbetat som länsjaktvårdare hos Jägareförbundet i över 30 år. Nyligen började han sälja sin egenkonstruerade fälla ”Sinkabirum” via internet. Den är en betesgillrad fälla som använder en lite annorlunda teknik, hävdar Evald Hellgren:

– Den har en avbalanserad fallucka som kan låsas på två ställen. Den är hittills den enda fälla som Naturvårdsverket har typgodkänt för vildsvinsfångst, tillägger han.

Efterfrågan på vildsvinsfällan är god, hävdar Evald Hellgren:

– Jag har levererat och sålt fällor för allt vad jag hunnit och jag har två månaders leveranstid.

Jägareförbundet kritiskt

Efter att Evald Hellgrens vildsvinsfälla typgodkändes har Jägareförbundet varit kritiskt.
”Mitt största skäl till att vara tveksam är att fällan inte är selektiv. Det kan gå in en sugga. Då hamnar kultingarna utanför”, sade Jägareförbundets jaktvårdskonsulent Henrik Barnekow till tidningen Svensk Jakt nyligen. Han menade också att det kan vara svårt att se om vildsvinssuggan har dragna spenar eller inte i Evald Hellgrens fälla och att den kan leda till att många suggor felskjuts.

– Henrik Barnekow verkar ju inte ens veta hur min fälla fungerar. Alla fällor som du ska fånga vildsvin i är mycket enkla att hägna in. Du kan ha en grind där du släpper in vissa storlekar på djur. På den här fällan har jag dessutom gjort så att man kan sätta en grind i själva ingången.

Dessutom är det suggor med kultingar som är de mest försiktiga vildsvinen och därför svårare att lura in i en fälla, menar Evald Hellgren.

Kritisk till jaktmetoder

– Det är ju intressant att man är så oroad över att den här fällan ska fånga suggor. Det är ju väl känt vad som händer när man skjuter på vildsvin i mörker; du kan knappast avgöra i ett mörkt område utan snö på backen – som det ju sällan finns i Syd- och Mellansverige – vad det är för djur du skjuter. Ändå skjuts det vildsvin på det här sättet.

Henrik Barnekow på Jägareförbundet anser att vildsvinsfällan kräver ett bete och att det i sin tur skapar problem:
– Det innebär att små marker knappast kan använda fällan utan att bryta mot gällande lagstiftning kring lockande av vilt.

Pierre Kjellin

pierre@skogsaktuellt.se

Kommentera artikeln »

Här kan du kommentera nyheter på skogsaktuellt.se. Du kan berömma, utveckla eller kritisera. Allt ska dock ske sakligt och tonen ska hållas respektfull.

Kommentarerna granskas innan publicering, vi förbehåller oss rätten att radera inlägg som är kränkande, rasistiska eller har sexistiskt innehåll.Vi förbehåller oss också rätten att radera inlägg som inte för debatten framåt.

Du som kommenterar måste uppge namn samt en korrekt e-postadress. Signaturen publiceras på hemsidan och i tidningen.

Utvalda kommentarer kan komma att publiceras i Skogsaktuellts tryckta upplaga.

Skriv SA i rutan

Kommentarer till nyheten

Signaturen okarlgren skrev 2012-11-24 18:47

Hej, jag tycker att fällan borde vara betydligt längre, åtminstone dubbla längden, möjligen två delar ihopmonteringsbara på enkelt sätt. sen måste man enligt min åsikt , ha en lucka ex i sidan där man kan ansluta en sidobur som är bärbar , så att man i lugn o ro kan avliva en gris åt gången utan att skrämma livet ur övriga, samt ej behöva skjuta sönder fällan . anta du får in en sugga o nio kultingar , hur tar du död på dem på ett humant o anständigt vis? skjuter mitt i högen? i mörkret ? var ifrån då?nej en tillkopplingsbar del med spjälor(som man förr hade då man transporterade grisar)så du ser vad du gör. det gör inget om inte största grisen går in, den kan du väl avliva i fällan. Jag anser det helt förkastligt att sätta in en pipa o skjuta inne i fällan om där finns mera än ett djur. vilken resonans ljudmässigt.? Förresten om man skall avliva ex ett vildsvin I BUR, måste det vara klass ett vapen då eller kan andra vapen vara tillåtna.?

Anmäl detta inlägg.

Tipsa någon om denna artikel »

Luftföroreningarnas effekter i skogen - 30 år senare I 30 år har Skogsstyrelsen studerat skogsskadeutvecklingen på flera hundra observationsytor i svenska skogar. Nu har man sammanställt resultatet. KommenteraPublicerad 2015-03-02 ”Upp flyga orden” KRÖNIKA. Jag gillar ord och ordkombinationer. Inte så originellt av en journalist kanske, det är ju på dem jag delvis försörjer mig. Kanske är det en konsekvens av att jag börjar bli gammal och gnetig men nu tycker jag mig se att allt fler slarvar med orden, kort sagt pratar eller skriver strunt. KommenteraPublicerad 2015-02-25 "Älgförvaltningen i stort fungerar bra" Naturvårdsverket har genomfört en utvärdering av systemet för en lokalt förankrad, adaptiv och ekosystembaserad älgförvaltningen som infördes för tre år sedan. Utvärderingen visar att älgförvaltningen i stort fungerar på ett bra sätt, meddelar nu myndigheten. KommenteraPublicerad 2015-02-24 27-procentig ökning av lagren De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha uppgått till 8,8 miljoner m³fub per den 31 december 2014. Detta är en ökning med 27 procent jämfört med samma tidpunkt året innan. KommenteraPublicerad 2015-02-24 Ökade avverkningsarealer i fjol Totalt har den anmälda avverkningsarealen i Sverige ökat med 23 procent under 2014 jämfört med 2013. Den största ökningen ses i södra Norrland som en konsekvens av stormarna under hösten 2013. KommenteraPublicerad 2015-02-24 Kina slog rekord i träimport Världens största importör av barrträtimmer, Kina, slog rekord förra året då man importerade för över 5,4 miljarder dollar. KommenteraPublicerad 2015-02-23 Bra år för Mellanskog "trots prövningar" Mellanskog rapporterar ett bra resultat för 2014 med ett nästan fördubblat rörelseresultat, växande tjänsteaffär samt en god hantering av brand- och stormvirke. Den totala omsättningen minskade dock med 1,5 procent. KommenteraPublicerad 2015-02-23 Överskott på 173 miljoner för SLU Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, redovisar ett överskott på 173 miljoner kronor för verksamhetsåret 2014. Resultatet förklaras delvis med att man sålt mark för 98 miljoner kronor. KommenteraPublicerad 2015-02-23 Södra avancerar i USA Södra ser en ökad efterfrågan av trävaror på den nordamerikanska marknaden. Under 2015 förväntar man sig att fördubbla volymen sågad vara som går på export till USA. I dagarna skickade företaget en rekordlast från Varbergs hamn med destination västerut. KommenteraPublicerad 2015-02-23 Sämre lönsamhet – verklighet men inte trend De senaste åren har virkesaffärerna präglats av ökande avverkningskostnader och låga virkespriser. Ändå är den långsiktiga trenden fortfarande att relativt låga kostnader räddar lönsamheten i skogsbruket. KommenteraPublicerad 2015-02-23 Skogsstyrelsen: Bra men ofullständigt skatteförenklingsförslag Skogsstyrelsen är positiv till Skatteförenklingsutredningens förslag om att förenkla dagens skatteregler för skogsägare, men menar att konsekvenserna för skogsbruket behöver analyseras mer innan man kan ta ställning i frågan. KommenteraPublicerad 2015-02-20 Lars-Ola har årets vackraste hygge Lars-Ola Skott har av Skoglig Samverkan i Norrbotten tilldelats priset för årets vackraste hygge. KommenteraPublicerad 2015-02-20 Trägips vinnare i finsk tävling Trägips och odlingsduk av skogsråvara prisades i Finnish Forest Associations tävling New Tree. KommenteraPublicerad 2015-02-19 Hallands Hamnar Varberg störst på trä – men snart väntar flytt Hallands Hamnar Varberg är en av landets största hamnar för trävaror. Hamnen siktar på nytt lastrekord och ökad ekonomisk förbättring.
 – Vi har en välsmord personalstab och ypperligt läge.  Men nu väntar stora förändringar för både hamnen och staden Varberg, säger Bengt Burström vid Hallands Hamnar Varberg.
KommenteraPublicerad 2015-02-19
Äganderätten nyckeln till lyckad naturturism I fjol drog turismen för första gånger in mer pengar till Sverige än skogsexporten. Leif och Cecilia Öster på Dalagård i Åsgarn har breddat sitt skogsbruk med naturturism. KommenteraPublicerad 2015-02-18 Sveaskogs rörelseresultat upp 28 procent Sveaskogs operativa rörelseresultat ökade med 28 procent till 1 254 MSEK (978) under 2014. Förbättringen beror på högre leveransvolymer från egen skog och högre virkespriser, skriver man i sin bokslutskommuniké. KommenteraPublicerad 2015-02-17 Bygghandlarna ser ljust på framtiden Enligt ett index från branschorganisationen Bygg & Järnhandlarna ökade försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser med 12,0 procent i december förra året. För helåret växte branschens försäljning med 6,3 procent. KommenteraPublicerad 2015-02-17 Södra nöjda med 2014 Södra redovisar ett rörelseresultat för 2014 på 1 516 miljoner kronor (-417). Det starka resultatet förklaras enligt koncernen av ett bra marknadsläge, goda färdigvarupriser, en gynnsam valutasituation och genomförda effektiviseringar. KommenteraPublicerad 2015-02-16 Inte så illa som väntat för Stora Enso Stora Ensos siffror för helåret 2014 visar att omsättningen minskade med 3,3 procent, från 10 563 miljoner euro året innan till 10 213 miljoner euro. Detta var ändå bättre än väntat. KommenteraPublicerad 2015-02-16 Utökat samarbete mellan Bergs Timber och ATA Timber Bergs Timber AB och ATA Timber AB har sedan tidigare haft ett samarbete, något som nu fördjupas. Samarbetet ska ge positiva synergieffekter inom båda företagen. KommenteraPublicerad 2015-02-16 "Sjunkande oljepriser - då behövs en rejäl koldioxidskatt" DEBATT. Det har i år gått 25 år sedan Sveriges riksdag beslutade införa en koldioxidskatt. Ungefär samtidigt införde de andra nordiska länderna också koldioxidskatter. Den svenska skatten höjdes sedan i omgångar och Sverige har idag det särklassigt högsta priset på koldioxidutsläpp. KommenteraPublicerad 2015-02-16 Minskad Asienexport sänker höga timmerpriser i USA Minskad timmerexport från USA till Asien har påverkat timmerpriserna och trenden med stigande priser bröts under 2014. KommenteraPublicerad 2015-02-15 Stora skillnader på massavedspris Betalningen för massa­ved skiljer sig kraftigt beroende på var i landet du håller till. Betalningen är som allra bäst i södra Sverige, medan ersättningen i mellersta delen av landet är som sämst.
 – Det är svårt för leverantörerna att förädla sin råvara. Prisutvecklingen liknar mer andra förnyelsebara råvaror, som till exempel växande gröda, menar Per Bengtsson vid Skogsägarna Mellanskog.
KommenteraPublicerad 2015-02-13
Sundahls köper Höglandets Maskin Skog och Entreprenad

Höglandets Maskin Skog och Entreprenad, som är återförsäljare av Rottne Skogsmaskiner, får ny ägare i Växjöbaserade Sundahls Maskinaffär. Genom förvärvet breddar Sundahls både erbjudande och verksamhetsområde.

KommenteraPublicerad 2015-02-12
Riksbanken inför minusränta

Idag sänkte Riksbanken reporäntan med 0,10 procentenheter till −0,10 procent och justerade samtidigt ner sin prognos för hur räntan kommer att utvecklas framöver.

KommenteraPublicerad 2015-02-12
Halverat anslag till skydd av värdefull natur De som arbetar med naturvård i Sverige fick först glädjas åt ökade anslag i regeringens budgetproposition för att sedan se hälften av pengarna försvinna när Alliansens budgetförslag röstades igenom i riksdagen. KommenteraPublicerad 2015-02-12 Stabiliserad marknad för skogsmark 2014 Efter två års nedgång för priser på skogsmark i landet som helhet visar ny statistik för 2014 att den negativa trenden är bruten. Det är dock en bit kvar till tidigare rekordår. KommenteraPublicerad 2015-02-10 Ny forskning om vindkraft i skog När vindkraftverk byggs i skogsmiljö finns särskilda förhållanden att ta hänsyn till. På grund av de höga höjder som vindkraftverk i skog når upp till måste man ta hänsyn till hur turbulensen påverkas av den vertikala temperaturskiktningen, fastslås i en avhandling. KommenteraPublicerad 2015-02-09 Exportvärdet upp 3 procent förra året När Skogsindustrierna sammanfattar 2014 konstaterar man att exportvärdet för skogsindustriprodukter preliminärt har stigit till 124 miljarder kronor. Det är värdet av exporten av sågade trävaror och massa som bidragit till ökningen. KommenteraPublicerad 2015-02-09 Skördaraggregat i platt paket Det finska företaget Syketec premiärvisar skördaraggregat i byggsats på SkogsElmia i juni. Aggregatet är utvecklat för självverksamma skogsägare. KommenteraPublicerad 2015-02-09 Fler nyheter i nyhetsarkviet »