Nyhet från Skogsaktuellt 2007-11-03

Fastighetsköpare tror på högre mark- och råvarupriser

I Baltikum är markpriserna fortfarande attraktiva även om råvarupriserna nu är relativt höga. Att köpa fastigheter är Tiskos affärsidé och Baltikum är för dem ett intressant område.

Intresset för investeringar och affärer inom skogsfastigheter är ingen ny idé för Jacob Kark, Tiskos VD. Han har länge gått i tankarna, och i samband med att hans förra arbetsplats blev uppköpt dök möjligheten upp:
– Jag har alltid tänkt att jag skulle vilja utveckla mina idéer om investeringar i skog och fastigheter, nu har jag en möjlighet att göra det. Tidigare var det svårt eftersom privatekonomin sätter vissa gränser, säger Jacob Kark och skrattar.

Spännande och lönsamt

I mars 2007 bildades företaget Tisko av tolv personer med intresse i fastigheter och skog. Affärsidén är att köpa, utveckla och sälja fastigheter.
I maj tillträdde han som VD, och mycket har hänt sen dess. De har köpt ett estniskt bolag, OÜ Metsnik (betyder ungefär skogvaktare), förvärvat ett bolag med markinnehav samt ytterligare tre stycken skogsfastigheter.
– Vi har dessutom genomfört en nyemission för att ta in kapital och sprida ägandet. Det är mycket spännande att arbeta med det här och det dyker upp nya affärsmöjligheter hela tiden.

Saknar ägartradition

Priserna på skogsmark är i Baltikum bara en femtedel jämfört med i Sverige. Råvarupriserna är relativt höga just nu men markpriserna har inte hängt med. Jacob Kark menar att priserna inte borde skilja så mycket.
– Egentligen finns ingen anledning att det ska vara skillnad på priserna mellan Sverige och Baltikum eftersom vi rör oss på samma marknad, säger han.
Fastighetsmarknaden ser ändå lite annorlunda ut i Baltikum. Han berättar att det inte finns samma tradition av ägande och förvaltning eftersom det inte har funnits privat ägande under en lång tid. Fortfarande delas skogen ut efter hand till de privata ägarna. Många av dem vill ganska snart realisera marken i pengar och det underlättas av att det inte finns några känslomässiga band till marken.

  Egentligen finns det ingen anledning att det ska vara skillnad på priserna i Sverige och Baltikum, vi rör oss på samma marknad, säger Jacob Kark, VD Tisko.

Fördelaktiga skattelagar

I Estland finns det ur ett svenskt perspektiv en fördelaktig skattelagstiftning. Till exempel behöver man inte betala någon reavinst för en fastighet om försäljningen görs först efter tre års ägande. Och skulle fastigheten säljas innan de tre åren har gått är skatten bara 15 procent.
Jacob Kark berättar att det har skett en snabb prisutveckling i Baltikum. Mark som för tio år sedan kostade 700 eller 800 kronor per hektar säljs nu för mellan 12 000 och 14 000 kronor per hektar.
– Det är ändå betydligt lägre än priset på den svenska skogsmarken, säger han.

Förnya marknaden

I USA och Kanada är det vanligt att till exempel pensionsfonder investerar i skogsfastigheter. De har ju visat sig vara bra som placeringsobjekt på lång sikt.
– Det är kanske inte alltid den högsta avkastningen men den är stabil.
Jacob Kark önskar att det fanns samma möjligheter i Sverige men här finns Jordförvärvslagen som ofta hindrar köp av fastigheter för juridiska personer. Han menar att lagen är gammal och borde uppdateras.
– Om även juridiska personer kunde köpa skogsfastigheter skulle vi få en helt annan marknad. Att inte släppa in alla intressenter innebär egentligen att man sätter marknadsekonomin ur spel, säger han.
Om fler intressenter släpps in kommer det troligen ske en prishöjning men det är inget som han oroas av. Han menar att fastighetspriserna i Sverige ändå inte så höga om man jämför med till exempel Danmark.

Förvalta åt andra

I september köpte Tisko 70 procent av det estniska bolaget OÜ Metsnik. VD:n för Metsnik har varit verksam i Estland i snart tio år och kan den estniska fastighets- och råvarumarknaden väl. Sedan dess har de förvärvat ytterligare ett bolag och tre stycken skogsfastigheter.
Framöver kommer verksamheten utvecklas vidare och de kommer att kunna erbjuda svenska markägare i Baltikum hjälp med förvaltningen.
– Vi kommer bygga upp en förvaltning för att sköta våra egna fastigheter och då kan vi också hjälpa andra, säger han.

Denna artikel är tidigare publicerad i Skogsaktuellt nummer 5.

Korta fakta om Tisko
• Tisko bildades i mars 2007
• Tiskos affärsidé är att köpa och sälja skogsfastigheter, skogsprodukter och trävaror.
• De har sedan 17 september ett dotterbolag i Estland, OÛ Metsnik.
• 12 personer var med och startade bolaget
• Idag har de 92 aktieägare
• Tanken är att notera bolaget under 2008.

Fakta om jordförvärvslagen från Jordbruksverket
Jordförvärvslag gäller vid köp, byte eller gåva av mark som är taxerad som lantbruksenhet. Lagen kan sägas ha två huvudsyften. Dels att vara ett instrument för att gynna sysselsättning och boende i glesbygden, dels att bibehålla balansen i markinnehav mellan enskilda och juridiska personer till exempel bolag.
Bolag måste alltid söka förvärvstillstånd.