Unikt avtal för skydd av värdefull skog vid vattendrag

Sveaskog har efter ett gemensamt initiativ med Länsstyrelsen i Jönköpings län tecknat ett Vattenvårdsavtal för de mest värdefulla vattendragen i Nissans källområde.

KommenteraPublicerad 2015-05-27
Han gav skogshistoria ett eget forum Det började med en plats i en skogshistorisk kommitté på Kungliga skogs- och lantbruks­akademien. Och blev så småningom bildandet av Skogshistoriska Sällskapet. Möt en av föreningens grundare, Lars Kardell. KommenteraPublicerad 2015-05-27 ”Historien bör du alltid ha i bakhuvudet” Skogshistoriska Sällskapets ordförande Hans-Jöran Hildingsson beskriver historien som en karta som hjälper oss att förstå varför skogen ser ut som den gör. ”Om man vet vad som gjorts i skogen bakåt i tiden, så är det lättare att veta vad man bör göra framåt”. KommenteraPublicerad 2015-05-27 Södra höjer timmerpriset

Priset som Södra betalar för normaltimmer av gran och tall höjs från och med i dag, den 25 maj, med 20 kronor per fastkubikmeter. Detta kombineras med en premie på ytterligare 20 kronor som ska stimulera tidig kontraktering.

KommenteraPublicerad 2015-05-25
När är det dags att generationsskifta? Krönika. Generationsskifte är på tapeten. När det anordnas informationsträffar på temat generationsskifte runt om i Sverige brukar det vara fullsatt. Föräldrar tillsammans med sina barn lyssnar noggrant på vad som är viktigt att tänka på, både ur ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv. Missförstå mig inte, det är uppmuntrande att se att det finns en generation som är villig att ta över vad deras föräldrar och släkt byggt upp under lång tid. Men vad är det för ålder på åhörarna? KommenteraPublicerad 2015-05-25 Portal får skogsägare att tänka nytt För ett år sedan startade Skogsägarnas försöksportal. Här kan skogsägare gå in och lägga upp egna försök de gjort på sin mark.
– En av tankarna med projektet är att stimulera skogsägare att tänka nytt, säger Erik Sollander, projektledare på Skogsstyrelsen.
KommenteraPublicerad 2015-05-22
Skogsprogrammet tar form Det nationella skogsprogrammet är ett projekt som går ut på att skapa konstruktiv dialog mellan skogliga intressenter. Under innevarande och nästa år kommer ett dialogprojekt att pågå för att ta tag i de utmaningar och möjligheter som identifierats inom skogsprogrammet. KommenteraPublicerad 2015-05-22 Sågverken starkare än resten av basindustrin

Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna släpper i dag sin konjunkturrapport, ”The New Normal”: Besk Medicin för Basindustrin. Där konstateras att produktionsutvecklingen kommer att vara svag i de flesta av basindustrins branscher framöver, men att sågade trävaror står ut, i och med sin fortsatta produktionstillväxt.

KommenteraPublicerad 2015-05-21
Ny packmaskin för brasved Företaget Logcon har utvecklat en vedpackningsmaskin som ska klara av att fylla upp till 350 säckar per timme. KommenteraPublicerad 2015-05-21 Sveaskog satsar på fossilfritt bränsle

Statliga Sveaskog satsar nu på att utöka sin användning av miljöbränslet Biomax från Västerbotten och söderut. Leverantör av bränslet är OKQ8.

KommenteraPublicerad 2015-05-20
Virtuell hjälp när du ska Köpa Gård I höstas uppdaterade LRF Konsult sin app Köpa Gård så att den även innehåller fastighetsgränser och information från eventuell skogsbruksplan. Ytterligare en ny funktion är att man med hjälp av gps kan se var man befinner sig i bestånden när man går runt i dem. KommenteraPublicerad 2015-05-20 Skogsskadorna 2014

Varje år sammanställer Skogsstyrelsen de skador som drabbar den svenska skogen. I fjol orsakades de mest omfattande skadorna av branden i Västmanland, följder av stormarna 2013 och viltbete.

KommenteraPublicerad 2015-05-19
Utreder 74 tons lastbilar på svenska vägar Infrastrukturminister Anna Johansson (S) ger nu Trafikverket i uppdrag att se över hur lastbilar på upp till 74 ton kan tillåtas på Sveriges vägar. Nyligen höjde regeringen gränsen från 60 till 64 ton och nu ser man alltså över en höjning med ytterligare 10 ton. KommenteraPublicerad 2015-05-19 Den viktiga röjningsfrågan Det så kallade ”röjningsberget” minskar. Men behovet av röjning är fortfarande stort. I vår får hundratals skogsägare röjningsanalyser i brevlådan, utskick som ingår i en kampanj från Skogsstyrelsen. KommenteraPublicerad 2015-05-18 Förlängt liv för skogsbanden Lima besparingsskog har tagit fram en slitklack som ökar skogsbandets livslängd med upp till 50 procent. Klacken kan skickas efter och kan monteras av skogsmaskinföraren själv. KommenteraPublicerad 2015-05-15 Gudrunhyggen blir enorm kolsänka

Efter stormen Gudrun så trodde många att de stora hyggena skulle släppa ut kol i åtminstone 15-20 år. Forskare kan dock fastslå att de redan nu har börjat binda upp kol!

KommenteraPublicerad 2015-05-14
Ta hand om dina plantor och få dem att överleva Det finns ingen genväg att få granplantorna att överleva efter plantering. Däremot finns många saker att tänka på för att öka chanserna till att plantan en dag ska bli en stor ståtlig gran. KommenteraPublicerad 2015-05-14 UPPDATERAD: Nära nog all fjällnära skog är nu avverkningsskyddat

Nu meddelar Skogsstyrelsen att de med anledning av kammarrättens dom i Änokfallet kommer att hantera tillståndsansökningar för avverkning i fjällnära skog på ett nytt sätt. Skogsägarna i norr är inte nöjda.

KommenteraPublicerad 2015-05-13
Svenskt Trä hoppas på svenskt trä i Kina

I början av maj arrangerade Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, en studieresa i norra Sverige för kinesiska möbeltillverkare. Förhoppningen är att användningen av svenskt trä ska öka i kinesisk möbeltillverkning.

KommenteraPublicerad 2015-05-13
Komatsu marknadsledare på skotarmarknaden

Mellan januari och april i år har 78 nya skotare registrerats i Sverige. Det är tolv procent färre än samma period i fjol, detta presenterar Elmia i ett pressmeddelande.

KommenteraPublicerad 2015-05-13
Hallå där ... Klas Brandt, mässansvarig för Elmia Game Fair, jaktmässan som firar 40-årsjubileum i och med årets mässa den 14-16 maj. KommenteraPublicerad 2015-05-12 Nytt naturreservat i Nordanstigs kommun

Basttjärnsrönningen, ett område en dryg mil nordväst om Hassela, föreslås bli naturreservat. Totalt omfattar området 178 hektar med blandade naturtyper.

KommenteraPublicerad 2015-05-11
Ny film om miljöhänsyn från Skogsstyrelsen

För att ge en samlad bild av vad miljöhänsyn är för något och hur skogsbruket kan arbeta har Skogsstyrelsen tagit fram nytt informationsmaterial.

KommenteraPublicerad 2015-05-11
”Skogsägare har blivit bättre på att gallra” Skogsägare har blivit bättre på att sköta röjning och gallring. Den trenden ser Magnus Hedspång, ställföreträdande distriktschef hos Skogsstyrelsen i Södra Dalarna.
 – Jag tycker att det finns en ökad medvetenhet om hur man ska sköta sin skog.
KommenteraPublicerad 2015-05-11
FN:s skogsforum i New York

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht sänder sin statssekreterare Elisabeth Backteman till FN:s skogsforum i New York.

KommenteraPublicerad 2015-05-08
Hur bygger vi ett gott samhälle? Debatt. Det är en fråga som har många svar. Och inget svar verkar vara det slutgiltiga. Men en sak tycker jag är självklar: det goda samhället är allas ansvar – oavsett om vi bor på landet eller i staden, är nyinflyttade eller har bott i samma trakt sedan generationer tillbaka. Och det förblir allas vårt ansvar, trots att vi regelbundet delegerar delar av det till våra folkvalda. KommenteraPublicerad 2015-05-08 Framtiden är här – nu kan skogen ge grön bensin och diesel Nu ska en ny sorts processanläggning byggas. Detta för att förädla lignin från skogsindustrin till bioolja – vilket kan ge bättre lönsamhet för skogsägare och bidra till att lösa samhällets miljöproblem. Bakom detta ligger Bioenergiföretaget RenFuel. KommenteraPublicerad 2015-05-07 Att förhålla sig till växthuseffekt LEDARE. Är du klimatskeptiker, klimatalarmist eller klimatneutralist? Kanske bryr du dig inte alls om koldioxidfrågan eller växthusfrågan som diskuteras ivrigt av allt och alla. Min uppfattning är att eftersom alla verkar ha en åsikt så ska vi skogsbrukare driva frågan till vår fördel. KommenteraPublicerad 2015-05-06 Kombination av virkesuttag och höga naturvärden i Västerdalarna

I Effaråsen, västra Dalarna, pågår ett fältexperiment för att undersöka om det går att kombinera lönsamt skogsbruk med bevarade naturvärden. Den intresserade kan följa en demoslinga genom området.

KommenteraPublicerad 2015-05-05
Det nationella skogsprogrammet tar form

Nästa steg i formandet av det som ska bli det nationella skogsprogrammet har nu tagits. Fyra arbetsgrupper kommer att utgöra kärnan i den dialogprocess som utgör skogsprogrammet.

KommenteraPublicerad 2015-05-04
Fler nyheter i nyhetsarkviet »
▴ Annons